svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สุขภาพ และ ความงาม

หมอเด็กเผยฉีด"วัคซีนโควิด" ช่วยป้องกัน "ภาวะ MIS-C" ในเยาวชนได้

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชี้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถช่วยป้องกัน ภาวะมิสซี (MIS-C) ในเด็กที่เกิดขึ้นหลังติดโควิด-19 ย้ำผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีน

3 สิงหาคม 2565 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาวะมิสซี (MIS-C) เป็นกลุ่มอาการที่พบได้ในผู้ป่วยเด็ก ซึ่งผู้ป่วยอาจจะมีอาการคล้ายโรคคาวาซากิ แต่พบภาวะช็อกที่เกิดจากการอักเสบที่หัวใจหรือหลอดเลือด หัวใจโป่งพอง ซึ่งเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ ถ้ามีอาการรุนแรงจนจำเป็นต้องรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต

 

ในประเทศไทย พบผู้ป่วยมิสซี (MIS-C) แล้วมากกว่า 100 ราย ทั่วประเทศ  สำหรับการป้องกันโรคนี้มีการรายงานจากต่างประเทศพบว่าการให้วัคซีนป้องกันโควิดลดความเสี่ยงต่อการเกิด MIS-C และลดความรุนแรงของโรคได้ 

 

หมอเด็กเผยฉีด\"วัคซีนโควิด\" ช่วยป้องกัน \"ภาวะ MIS-C\" ในเยาวชนได้
 

ด้าน นายแพทย์อดิศัย  ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีการพบผู้ป่วย MIS-C จำนวน 51 ราย อายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 11 ปี อายุเฉลี่ย 4.8 ปี ผู้ป่วยร้อยละ 27  มีภาวะช็อกจึงจำเป็นต้องให้การรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยบางคนมีเส้นเลือดหัวใจโป่งพองคล้ายกับโรคคาวาซากิ 

 

ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดมีการตอบสนองต่อการรักษาดี การทำงานของหัวใจกลับมาทำงานเป็นปกติร้อยละ 90 ระยะเวลาที่รักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตขึ้นกับความรุนแรงและการตอบสนองต่อการรักษา 

 

นายแพทย์อดิศัย  ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

นายแพทย์อดิศัย ระบุว่า ในสถาบันฯ พบการเสียชีวิตจากภาวะนี้จากเส้นเลือดหัวใจโป่งพอง 1 ราย การวินิจฉัยและการรักษาที่ทันท่วงที จะช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคนี้และลดภาวะแทรกซ้อนได้ 

ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินียังไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากวัคซีนป้องกันโควิดในผู้ป่วยที่เคยเป็น MIS-C และพบว่าผู้ป่วย MIS-C ที่จำเป็นต้องเข้าไอซียู ในปี 2565 มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้เด็กไทย

 

หมอเด็กเผยฉีด\"วัคซีนโควิด\" ช่วยป้องกัน \"ภาวะ MIS-C\" ในเยาวชนได้ หมอเด็กเผยฉีด\"วัคซีนโควิด\" ช่วยป้องกัน \"ภาวะ MIS-C\" ในเยาวชนได้ หมอเด็กเผยฉีด\"วัคซีนโควิด\" ช่วยป้องกัน \"ภาวะ MIS-C\" ในเยาวชนได้