ครม.เห็นชอบ ผลักดันแหล่งอนุรักษ์ “ทะเลอันดามัน” เป็นมรดกโลก หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เสนอ พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ “ทะเลอันดามัน” บรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)

16 พฤศจิกายน 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ต่อศูนย์มรดกโลก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และครม.ยังได้เห็นชอบเอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้น พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับข้อมูลแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติที่เสนอครั้งนี้  เป็นพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ ระนอง พังงา และภูเก็ต ประกอบด้วย 6 พื้นที่อุทยาน และ 1 พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่รวม 290,800 เฮกตาร์ หรือประมาณ 2,908 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่นำเสนอ 1,159.55 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่กันชน 1,748.45 ตารางกิโลเมตร

เฮลั่น! ครม.เห็นชอบ เสนอทะเลอันดามัน ขึ้นบัญชีเบื้องต้นมรดกโลก

ด้าน ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า พื้นที่ทั้ง 6 อุทยานที่ถูกนำเสนอเป็นมรดกโลกนั้นมีความสำคัญตามเกณฑ์การพิจารณาของมรดกโลก โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

ส่วนแรกเป็นพื้นที่ป่าชายเลน ประกอบไปด้วย 3 พื้นที่ได้แก่ อช.หมู่เกาะระนอง อช.แหลมสน และพื้นที่ป่าชายเลนไบโอสเฟียร์ จ.ระนอง ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย และถือเป็นป่าชายเลนสำคัญของเอเชีย ป่าชายเลนมีส่วนช่วยในการเก็บกักคาร์บอนและมีหญ้าทะเลปะปนอยู่ในนั้นด้วย

ส่วนที่ 2 ได้แก่ อช.หมู่เกาะสุรินทร์ และ อช.หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา พื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญในแง่ของพื้นที่หมู่เกาะทะเลลึกที่มีแนวปะกะรังที่ดีที่สุดของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นน้ำตื้นหรือน้ำลึก

หมู่เกาะสุรินทร์ถือได้ว่าเป็นหมู่เกาะที่มีแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดของอันดามัน ซึ่งหากพูดถึงหลักเกณฑ์ของมรดกโลกก็ถือได้ว่าแนวปะกะรังบริเวณนี้เป็นแนวปะกะรังเก่าแก่ที่เกิดขึ้นมาประมาณ 7-8 พันปี และถือเป็นจุดเด่นของพื้นที่แห่งนี้

เฮลั่น! ครม.เห็นชอบ เสนอทะเลอันดามัน ขึ้นบัญชีเบื้องต้นมรดกโลก

ส่วนสิมิลันมีความโดดเด่นในเรื่องของแนวปะกะรังที่อยู่ริมขอบทวีป หรือเรียกว่าไหล่ทวีป ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำตื้นและจะหักลงสู่มหาสมุทรซึ่งมีน้ำลึกเป็นพัน ๆ เมตร ในประเทศไทยมีเพียงหมู่เกะสิมิลันเท่านั้นที่อยู่ติดขอบทวีป ฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้จะมีสัตว์แปลก ๆ จากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาที่สิมิลันเป็นระยะ ๆ

ส่วนสุดท้ายเป็นชายหาด ได้แก่ อช.เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง และ อช.สิรินาถ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของสัตว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะเต่ามะเฟืองที่ขึ้นมาวางไข่บริเวณอุทยานเป็นประจำทุกปี

“ฝั่งอันดามันยังไม่มีมรดกโลก ซึ่งทางพม่าพยายามจะผลักดันอยู่แต่เรื่องก็เงียบไป ฝั่งมหาสมุทรอินเดียมีมรดกโลกทางทะเลหลายที่ แต่ทางฝั่งบ้านเรายังไม่มี พื้นที่ตรงนั้นจึงกลายเป็นช่องว่างของทั้งโลก อย่างสุรินทร์-สิมิลัน ก็อยู่ติดขอบไหล่ทวีป ถ้าทำได้ก็จะเป็นมรดกโลกของมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออกที่ชัดเจน เพราะมรดกโลกจะดูภาพรวมทั้งโลกด้วย”

สอบและการจัดการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่อื่น และแน่นอนว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดีที่สุดของโลกอีกแห่งหนึ่ง

หลังจากนี้จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อที่ประชุมเห็นชอบก็จะเข้าประชุมคณะกรรมการมรดกโลกต่อไป ซึ่งข้อมูลการศึกษาพื้นที่ทาง ดร.ธรณ์ระบุว่ามีการเตรียมพร้อมหมดแล้ว

เฮลั่น! ครม.เห็นชอบ เสนอทะเลอันดามัน ขึ้นบัญชีเบื้องต้นมรดกโลก

อ้างอิง
https://www.seub.or.th