ตาก - ท่องเที่ยวอุ้มผาง เริ่มกลับมามีชีวิตชีวา หลังถูกพิษโควิด-19 เล่นงานจนซบเซามาร่วม 2 ปี บรรดาผู้ประกอบการตั้งตารอรับนักท่องเที่ยวอย่างสุขใจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นเวลาร่วม 2 ปี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีการระบาดของโรคค่อนข้างรุนแรงมาก จนทำให้ถูกจัดอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม และล่าสุดจากการพิจารณาของฝ่ายครอง อำเภออุ้มผาง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เขตทุ่งใหญ่นเรศวร และหน่วยด้านสาธารณสุข ตำรวจสภ.อุ้มผาง ได้พิจารณาให้อำเภออุ้มผาง เปิดรับนักท่องไปเที่ยวชมน้ำตกทีลอซู ล่องแพยาง ชมธรรมชาติ ทำให้บรรยากาศที่ซบเซาไปร่วม 2 ปี กลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อมีนักท่องเที่ยวชุดแรกได้เข้าไปเที่ยวชมธรรมชาติ อำเภออุ้มผาง

ท่องเที่ยว“อุ้มผาง”กลับมาคึกคัก-ถูกโควิดเล่นงาน2ปี นายภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง กล่าวว่า หลังจากล็อกดาวน์การท่องเที่ยวมาร่วม 2 ปี และน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และเดินทางไปอำเภอแม่สอดไม่ได้ กระแสไฟฟ้าไม่พอใช้ การสื่อสารถูกตัดขาด แต่วันนี้อำเภออุ้มผางกับมาคึกคัก กับการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการนำเที่ยว ชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้าร้านค้า ร้านอาหาร รถรับจ้าง คนพายเรือ คนนำเที่ยว คนทำเกษตรกรรม ถนนคนเดิน อื่นๆอีกหลายอาชีพ ที่ตั้งใจรอรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนอุ้มผางในฤดูกาลนี้อย่างสุขใจ

นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า การเปิดน้ำตกทีลอซูครั้งนี้ ทางอำเภออุ้มผางได้กำหนดมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวไว้ดังนี้คือ ต้องเข้าไปพื้นที่น้ำตกได้ไม่เกิน 250 คนต่อช่วงเวลา ทุกคนต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว 2 ครั้ง รวมเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง, ต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน และสำหรับผู้ป่วยเป็นโควิด-19 มาก่อน แต่ได้รักษาอาการป่วยจนหาย และได้รับการพักฟื้นโดยการกักตัว 28 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งจะต้องแสดงเอกสารการรักษาให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทราบ รวมไปถึงมาตรการอื่นๆ ตามที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขได้กำหนดไว้

ท่องเที่ยว“อุ้มผาง”กลับมาคึกคัก-ถูกโควิดเล่นงาน2ปี

ด้านนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก กล่าวว่า ช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่นักท่องเที่ยวต่างรอคอย การเปิดประตูท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชื่นชมความงดงามของน้ำตกที่ลอซูที่สวยงามและทรงพลังอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางเป็นไปอย่างยั่งยืน ททท.ตาก มีแผนงานโครงการปฏิญญาอุ้มผางร่วมกับภาคีเครือข่าย 8 หน่วยงานในอำเภออุ้มผาง คือ จังหวัดตาก อำเภออุ้มผาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก โรงพยาบาลอุ้มผาง โรงเรียนอุ้มผาง หอการค้าจังหวัดตาก ชมรมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และชุมชนในอำเภออุ้มผาง

 

โดยปรับพฤติกรรมการผลิต การบริโภค และการบริการทางการท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรที่ดีกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีการจัดการขยะตามหลัก 3Rs มุ่งสู่สังคมปลอดภัย คือ Reduce - การลดการใช้ Reuse - การนำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle- การนำกลับมาใช้ให ่) ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ลดการปล่อยมลพิษ และใช้น้ำอย่างมีคุณค่า ตลอดจนร่วมอนุรักษ์ลำน้ำแม่กลอง และห้วยต่างๆ

 

ท่องเที่ยว“อุ้มผาง”กลับมาคึกคัก-ถูกโควิดเล่นงาน2ปี

โดย สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี   / ตาก