กทม. เตรียม"งานลอยกระทง" 19 พ.ย. เปิดพื้นที่ สะพานพระราม 8-คลองโอ่งอ่าง และสวนสาธารณะ 30 แห่ง เน้น ปลอดภัย-ปลอดโรค

7 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. บอกว่า เทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2564 ตรงกับวันที่ 19 พ.ย. 64  ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้หน่วยงานสามารถจัดงานประเพณีลอยกระทง 2564 เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า โดยอาศัยหลัก COVID-Free Setting (มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร) และ Universal Prevention (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล)

 

ในพื้นที่ กทม. ได้เตรียมความพร้อมจัดงาน  2 พื้นที่หลัก คือ ใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด และคลองโอ่งอ่าง เขตสัมพันธวงศ์และเขตพระนคร รวมทั้งจะเปิดพื้นที่สวนสาธารณะ 30 แห่งให้ลอยกระทงได้ ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน

 

โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบัญชาการตำรวจนครบาง สน.ท้องที่ หน่วยงานความมั่นคง กรมเจ้าท่า อาสาสมัครมูลนิธิ และเครือข่ายต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ, ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19

 

และควบคุมการจำหน่ายและการเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอย รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า รวมทั้งให้ประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทง เพื่อลดปริมาณขยะและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปภ.-สำนักการแพทย์ จัดเรือดับเพลิง,เรือกู้ชีวิต ลาดตระเวนตลอดแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 7 ถึง สะพานพระราม 9

สำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักการแพทย์ จัดเรือดับเพลิงและเรือกู้ชีวิต ลาดตระเวนดูแลความพร้อมภัยตลอดแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงสะพานพระราม 9 รวมระยะทาง 20.4 กิโลเมตร โดยใช้เรือดับเพลิง ,เจ็ทสกี ,เรือกู้ชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ  

 

นอกจากนี้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ใน จุดลอยกระทง , สวนสาธารณะและริมคลอง พร้อมรถดับเพลิง รถไฟฟ้าส่องสว่าง และถังดับเพลิง อุปกรณ์ช่วยชีวิต 

สำนักงานเขต จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต โป๊ะและท่าเทียบเรือ

 

ส่วนของโป๊ะและท่าเทียบเรือ จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีความพร้อมในการใช้งาน แต่ละแห่งจะติดป้าย "จำกัดผู้ที่จะลงไปในท่าเรือหรือโป๊ะ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร" เพื่อความปลอดภัย และไม่ให้เกิดความหนาแน่นจนเกินไป โดยกำชับให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กรุงเทพมหานคร ยังออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไลโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด ที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

และห้ามจำหน่ายและห้ามเล่นเด็ดขาด คือ  ประทัดจีน ทุกชนิด ประทัดรูปทรงกลม ประทัดไข่ ประทัดรูป สามเหลี่ยม และไดนาไมท์ หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#ลอยกระทงที่ไหนบ้าง #วันลอยกระทง #ลอยกระทงออนไลน์ #ลอยกระทงกาบกล้วย