คนที่ใส่แว่นวีอาร์เล่นเกมอาจจะเคยเผลอเตะเด็กหรือเหยียบหมาที่เดินเข้ามาใกล้ๆ แว่น Oculus Quest จึงได้อัปเดตฟีเจอร์ความปลอดภัยใหม่ ให้เราได้เห็นวัตถุแปลกปลอมที่อยู่ใกล้ๆ

แว่นวีอาร์ Oculus Quest ของเฟซบุ๊ก อัปเดตฟีเจอร์ความปลอดภัยใหม่ที่เรียกว่า Space Sense ซึ่งจะช่วยตรวจจับและไฮไลท์ให้ผู้เล่นได้มองเห็นวัตถุแปลกปลอมที่เข้ามาในบริเวณการเล่น เช่น เด็กเล็ก หรือสัตว์เลี้ยง ในระหว่างการเล่นเกม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

การสวมแว่นวีอาร์เล่นเกม มักเกิดอุบัติเหตุที่ผู้เล่นเผลอเตะหรือเผลอเหยียบเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยง ที่เดินเข้ามาในบริเวณของผู้เล่น ซึ่งฟีเจอร์ Space Sense จะตรวจสอบพื้นที่ด้านหน้าของผู้เล่นได้ในระยะ 9 ฟุต และหากมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในบริเวณ จะไฮไลต์เป็นขอบสีชมพูเรืองแสงให้เห็น

แต่ฟีเจอร์นี้ก็ยังมีข้อจำกัดคือ หากสัตว์เลี้ยงหรือวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆ ระบบจะไม่สามารถตรวจเจอได้ ผู้เล่นจึงต้องตรวจสอบพื้นที่การเล่นให้ดีทุกครั้ง ก่อนสวมใส่แว่นเพื่อความปลอดภัย