อินสตาแกรมเริ่มแจ้งเตือนผู้ใช้งานที่ยังไม่กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ถ้าใครยังไม่ยอมกรอก ก็จะส่งคำเตือนมาเรื่อยๆ จนกว่าจะยอมกรอก

ใครที่ไม่ได้กรอกข้อมูลวันเกิดของตัวเองตอนสมัครใช้งานอินสตาแกรม ต่อจากนี้ อินสตาแกรมจะเริ่มทวงถามทุกครั้งที่เราเปิดแอปใช้งาน และหากเรายังไม่ยอมบอกวันเกิด ทางอินสตาแกรมก็จะถามไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะยอมบอก ถ้ายังไม่ยอมบอกอีก ก็อาจจะมีมาตรการปิดกั้นการมองเห็นเนื้อหาบางอย่าง ให้ไม่สามารถดูได้

อินสตาแกรมบอกว่าสาเหตุที่อยากรู้วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการปกป้องผู้ใช้งานที่อายุยังน้อย และเพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมให้ผู้ใช้งานได้เห็นตามอายุของตัวเอง เช่น หากใครที่อายุไม่ถึง 21 ปี อินสตาแกรมจะไม่แสดงโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เห็น และใครที่คิดจะโกหกอายุตัวเอง  อินสตาแกรมบอกว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีเอไอ ในการตรวจสอบอายุผู้ใช้งานให้ตรงกับความเป็นจริงด้วย