พังงา - เปิดภาพมุมสูงเกาะละวะใหญ่ หาดสวย ทะเลใส เพชรเม็ดงามในอ่าวพังงา หลังจากอุทยานปิดการท่องเที่ยวระยะหนึ่งทำให้เกาะมีความสมบูรณ์ มีการค้นพบพะยูนอยู่อาศัยเป็นระยะ

18 สิงหาคม 2564 เกาะละวะใหญ่ หรือเกาะละวะ  เป็นเกาะเล็กๆในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อยู่ในพื้นที่ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 1.5 กิโลเมตรเท่านั้น อยู่ในร่องน้ำรอยต่อระหว่างจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต

งามล้ำภาพมุมสูงเกาะละวะใหญ่ หาดสวย ทะเลใส เพชรเม็ดงามในอ่าวพังงา งามล้ำภาพมุมสูงเกาะละวะใหญ่ หาดสวย ทะเลใส เพชรเม็ดงามในอ่าวพังงา

 

 

ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต เดินทางมาด้วยเรือทัวร์ท่องเที่ยวจะมาแวะพักผ่อนนอนอาบแดด และเล่นน้ำทะเลหน้าชายหาดท่ามกลางน้ำทะเลสีใส ผืนหญ้าเขียวขจีร่มรื่น และเงียบสงบ สะอาดที่มองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวพังงา และเกาะภูเก็ต หลังจากอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้ปิดการท่องเที่ยวไประยะหนึ่ง ทำให้เกาะมีความสมบูรณ์ ชายหาดสวยงาม สะอาด เงียบสงบ มีปะการังน้ำตื้น และแหล่งหญ้าทะเลซึ่งมีการค้นพบพะยูนอยู่เป็นระยะ

งามล้ำภาพมุมสูงเกาะละวะใหญ่ หาดสวย ทะเลใส เพชรเม็ดงามในอ่าวพังงา

งามล้ำภาพมุมสูงเกาะละวะใหญ่ หาดสวย ทะเลใส เพชรเม็ดงามในอ่าวพังงา

โดยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้กำหนดให้เกาะละวะใหญ่ เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง  โดยได้มีกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวไว้อย่างชัดเจนเพียง 100 คน/ช่วงเวลา เกินกว่านั้นไม่ให้ขึ้นเกาะ  เพราะเกาะละวะใหญ่เป็นเกาะแห่งการเรียนรู้ ไม่ใช่เกาะแห่งการท่องเที่ยว และเป็นสถานีการศึกษาทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย

ภาพ/ ข่าว ....อโนทัย  งานดี/พังงา