บันทึกประวัติศาสตร์ เบื้องหลังการเปิดประเทศภายใต้โครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ครบ 1 เดือน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย นักท่องเที่ยวที่มากกว่า 13,000 คน สร้างเม็ดเงินภายในจังหวัดได้เกือบ 800 ล้านบาท

พลเรือโท อมรโชติ สุจิรัตน์ อดีตรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บันทึกถึงผู้อยู่เบื้องหลังการเปิดประเทศภายใต้โครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” โดยภาพรวมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ครบ 1 เดือน ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ในแง่ของปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากกว่า 13,000 คน และสร้างเม็ดเงินภายในจังหวัดได้เกือบ 800 ล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 30 คน เท่านั้น

เบื้องหลังโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”1เดือนรายได้800ล.

พลเรือโท อมรโชติ สุจิรัตน์

 

จากเหตุการณ์ Covid 19 เริ่มตั้งแต่ ก.พ. 63 ที่ภูเก็ต ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว รายได้หลักของไข่มุกอันดามัน และรายได้หลักของประเทศ แม้จะมีโชคดีที่เป็นช่วงสุดท้ายของ High Season ของปี แต่เมื่อความรุนแรงของการแพร่ระบาด มันยาวนานและรุนแรงเพิ่มขึ้น มาจนถึงปัจจุบัน 1 ปีกว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยว บนเกาะภูเก็ต ได้รับผลกระทบอย่างมากจนต้องมองหาแนวทาง การอยู่รอดของธุรกิจการท่องเที่ยว

 

ช่วงเดือน ก.พ.64 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวประมาณ 30 กว่าคนได้นัดมาประชุมกันที่ร้านอาหาร O-OH Farm โดยมีผู้ประสานงาน “โกกี่“ เจ้าของอู่พรพิชัย “เจ้ กี๋” อดีต ส.ว. ภูเก็ต ที่เป็นเจ้าภาพสนับสนุน ค่าอาหารเครื่องดื่มในการประชุม  ส.ส. สุทา ส.ส. ภูเก็ต นายก อบจ. ภูเก็ต ท่าน เรวัตร และ ประธานสภาอุตสาหกรรมภูเก็ต ประธานหอการค้าภูเก็ต ผู้ประกอบการด้านการธุรกิจการท่องเที่ยวเกือบทุกสาขาอาชีพได้นัดหมายมาร่วมประชุมกัน เพื่อหาทางออกให้คนภูเก็ต สามารถเปิดการท่องเที่ยวให้ได้ภายใน 1 ต.ค. 64 อันเป็นเป้าหมายเดิมที่ต้องการ

เบื้องหลังโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”1เดือนรายได้800ล.

เมื่อสรุปผลการประชุมเเล้วได้ทำหนังสือเพื่อยื่น ให้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับทราบ มีใจความที่สำคัญเท่าที่จำได้ – ขอให้รัฐบาล มีนโยบาย ในการเปิดเกาะภูเก็ตให้สามารถประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวให้ได้ภายใน 1 ต.ค. 64
– ขอให้ รัฐบาล ประกาศเป็นนโยบายของประเทศในเรื่องการ เปิดเกาะภูเก็ต เพื่อให้ นทท. ต่างชาติได้รับทราบ ในการเตรียมการเรื่อง การจองที่พัก /ตั๋วสายการบิน / แนวทางการเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะภูเก็ต แบบ New Normal ช่วงการแพร่ระบาด เชื้อโรค Covid ที่ยังไม่ยุติ
– ขอรับความอนุเคราะห์จากนายกฯ ให้ ส่ง ระดับ รองนายกรัฐมนตรี ที่คุมด้านเศรษฐกิจ ที่สามารถตัดสินใจได้ในเรื่องการเปิดเกาะภูเก็ต เพื่อเป็นการนำร่อง มาร่วมปรึกษาหารือกับผู้ประกอบการด้านการธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ภูเก็ต และ รับข้อเสนอจากผู้ประกอบการด้านการธุรกิจการท่องเที่ยวที่พร้อมจะร่วมมือกับรัฐบาลทุกรูปแบบในการเปิดการท่องเที่ยวบนเกาะภูเก็ตเป็นต้นแบบ

 

หลังจากส่งหนังสือให้นายกฯ แล้ว นายกฯ รับทราบและกรุณาส่งรองนายกฯ “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” มาร่วมหารือกับผู้ประกอบการด้านการธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต ที่ รร. The Slate หาดในยาง ในที่ประชุม จากที่ ผู้ประกอบการด้านการธุรกิจการท่องเที่ยว ขอเปิดเกาะ 1 ต.ค.64  นายกฯ ได้ให้แนวทางการเปิดเกาะ เป็น 1 ก.ค. 64 เพื่อเป็นการเตรียมการนำร่องก่อนเข้าฤดู High Season ของภูเก็ตซึ่งมันรวดเร็วกว่าที่ ขอไป 1 ต.ค. 64 เกือบ 3 เดือน ในที่ประชุมต้องหารือแนวทางการปฏิบัติที่ต้องเตรียมการในเวลาแค่ 3 เดือน อันดับแรกคือ ต้องจัดหาวัคซีนมาให้คนภูเก็ตฉีดอย่างน้อย 70 % ซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างลำบากเพราะเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกขาดแคลนวัคซีนอย่างมาก แต่รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์  รับนโยบายมาแล้วว่าทางรัฐบาลจะจัดหาวัคซีนให้คนภูเก็ตตามที่ร้องขอ และขอทราบว่าภูเก็ตจะเร่งระดมฉีดวัคซีนให้ทันภายใน 3 เดือนที่มีเวลาเหลืออยู่ ( เม.ย.-มิ.ย. 64 )ได้หรือไม่ โดยสสจ.ภูเก็ต น.พ.กู้ศักดิ์ และ ผอ. เฉลิมพล ( พี่เป็ด )แห่ง รพ.วชิระภูเก็ต รับปากว่าสามารถฉีดวัคซีนได้ทันแน่ ในยอด 70% ของคนภูเก็ต ประมาณ 462,000 คนถือว่าเป็นคำมั่นสัญญา หากมีวัคซีนมาให้ / ต้องขอบคุณน้อง โก้ คนเก่ง ที่ช่วยรับหน้าที่บรรยายสรุปและหาข้อมูลเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาให้ที่ประชุมได้เห็นภาพในสภาวะ Covid ปัจจุบัน ทุกๆครั้งแบบไม่ตกเทรนด์ ร่วมทั้ง PKCD และ ผู้ประกอบการด้านการธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต อีกหลายฝ่ายที่ไม่ได้เอ่ยนาม

 

เดือน มี.ค.64 รัฐบาล ได้เริ่มส่งวัคซีนให้มาฉีดกับบุคคลากรทางการแพทย์ ที่ภูเก็ตนำร่องก่อน 4,000 โด๊ส และต้นเดือน เม.ย. 64 ได้จัดส่งวัคซีน ชุดเเรก 2 แสนโด๊ส ฉีดให้กับ คนภูเก็ตจำนวน 1 แสนคน และเดือน พ.ค. 64 จะต้องส่งวัคซีน เพิ่มมาให้ อีก 2 แสนโด๊ส ซึ่งในชุดนี้เริ่มเกิดปัญหา วัคซีนไม่มาตามนัด ? เนื่องจากมีการระบาด Covid ในหลายจังหวัด จึงเกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการวัคซีน หากภูเก็ตไม่ได้วัคซีน ในล็อต 2 นี้ หรือ มาไม่ทันตามเวลาที่กำหนด การเปิดภูเก็ตแซนด์ บ็อกซ์ ใน 1 ก.ค. 64 จะเริ่มไม่ได้แน่นอน ผมได้สื่อสารกับพี่ตู่ (พล.อ.ประยุทธ์) เพื่อขอความกรุณาจากท่านช่วยอนุเคราะห์เร่งจัดหาวัคซีนให้ซึ่งท่านรับปากว่าจะเร่งจัดส่งมาให้ ขอตรวจสอบจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ก่อน ซึ่งท่านได้จัดการบริหารวัคซีน จนภูเก็ต ได้รับในล็อต 2 นี้ ถึงช้าไปเกือบ 2 สัปดาห์ แต่ภูเก็ต ก็สามารถบริหารเวลาการฉีดวัคซีนได้ทัน และในล็อตต่อมา อีก 2 ครั้งพี่ตู่  (พล.อ.ประยุทธ์) ได้กรุณาส่งวัคซีนมาให้ตามนัดทุกครั้งจนทำให้ คนภูเก็ตได้รับวัคซีน ครบ 70% และยังรับที่จะส่งวัคซีนเพิ่มให้หากมี ประชาชนที่กับเข้ามาภูเก็ตเพื่อหางานทำโดยต่อเนื่อง นี่คือความตั้งใจจริงที่นายกฯ ต้องการเปิดภูเก็ตแซนด์ บ็อกซ์ให้ได้ตามคำขอ ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

 

เบื้องหลังโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”1เดือนรายได้800ล.

วันที่ 25 มิ.ย. 64 นายกฯ กรุณาเดินทางมาให้กำลังใจผู้ประกอบการท่องเที่ยว และตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการในการควบคุม ช่องทางการ เข้า-ออก เกาะภูเก็ต ทั้งทางบก/ทางอากาศ /ทางทะเล ในโครงการภูเก็ตแซนด์ บ็อกซ์ และอวยพร ให้ประสพความสำเร็จที่ต้องอาศัยความสามัคคี ของประชาชนในเกาะภูเก็ตทุกคน ต้องร่วมแรงร่วมใจกันเท่านั้น ซึ่งจะมักมีกระเเสข่าวในโซเชียลจากผู้ไม่หวังดีออกมาตี ในเรื่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แตก 

 

แต่สภาพความเป็นจริง นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในโครงการ นี้ได้รับการคัดกรองอย่างเข้มงวด และพบผู้ติดเชื้อน้อยมาก เมื่อเทียบ การติดเชื้อของคนในพื้นที่เกาะภูเก็ตเอง ผู้ว่าฯภูเก็ตได้วางแผนล่วงหน้าเอาไว้แล้วในการระวังป้องกันที่สามารถจะควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อมากขึ้น จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จะยังคงเดินหน้าต่อไป และ จะเป็นต้นแบบให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่จับตามองเราเพื่อเอาเป็นแบบอย่างเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้ว

เบื้องหลังโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”1เดือนรายได้800ล.

เบื้องหลังโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”1เดือนรายได้800ล.

ข่าว สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี

ภาพ เนชั่น