ททท.เลย ร่วมกับชาวบ้านแสงภา รังสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าว” สร้างจุดเช็กอินที่นาแห้ว ภายใต้โปรเจกต์ “อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน” หวังให้นักท่องเที่ยวได้ชมภาพความเขียวขจีอันสวยงามของท้องทุ่งนาในช่วงฤดูฝน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 กรกฎาคม 2564  นายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการลงแขกดำนา ซึ่งจัดขึ้นตามแผนการดำเนินงานด้านตลาดท่องเที่ยวของ ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) และนางสาวธนวัน  กาสี ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย  นายเรืองเดช สร้อยคำ นายอำเภอนาแห้ว  พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านแสงภา รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น  หวังเนรมิตให้ท้องทุ่งนาด้านหลังวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา   ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นจุดเช็คอินที่สวยงาม หวังให้นักท่องเที่ยวได้ชมภาพความเขียวขจีอันสวยงามของท้องทุ่งนาและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของจังหวัดเลยในช่วงฤดูฝน (Green Season)

เลยรังสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าว” สร้างจุดเช็กอินที่นาแห้ว

นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า “ศิลปะบนนาข้าว” หรือที่เรียกว่า “Tanbo Art”  (ทันโบะอาร์ต)  คือการวาดภาพโดยการใช้นาข้าวแทนผืนผ้าหรือกระดาษ และใช้พันธุ์ข้าวแต่ละชนิดแทนสีต่างๆ โดยมีชาวนาจากชุมชนนั้นๆ เป็นพู่กัน ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อสรรค์สร้างผลงานที่สวยงามนี้ออกมา  โดย “ศิลปะบนนาข้าว” ที่จะเกิดขึ้นนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านอินาคะดาเตะ ในจังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น  โดยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการเกษตรกรรมที่สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งพื้นที่ของชุมชนตำบลแสงภา มีบรรยากาศของธรรมชาติป่าเขาที่สวยงาม อีกทั้งมีอัตลักษณ์และวิถีประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนที่โดดเด่น ทางจังหวัดเลย และ ททท. จึงอยากส่งภาพความสวยงามต่างๆ เหล่านี้ ไปสู่นักท่องเที่ยวเพื่อรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

เลยรังสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าว” สร้างจุดเช็กอินที่นาแห้ว
 

ด้านนายสมชาย  ชมภูน้อย  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) ได้กล่าวอีกว่า “ศิลปะบนนาข้าว” หรือที่เรียกว่า “Tanbo Art” นี้ เป็นความตั้งใจของ ททท. ที่จะสร้างกิจกรรมที่ช่วยปลุกความมีชีวิตชีวาและสร้างสีสันให้กับชุมชนในช่วงอีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน  และอยากบอกกับนักท่องเที่ยวว่าในช่วงฤดูฝน หรือที่เราเรียกว่า ฤดูท่องเที่ยวช่วง Green Season นั้น ในพื้นที่ของจังหวัดเลยมีความความสวยงามเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นท้องทุ่งนาและป่าเขาที่เขียวขจีมองไปทางไหนก็สบายตา อีกทั้งยังมีหมอกฝน ทะเลหมอก  ปกคลุมไปทั่วตามยอดภูเขาต่างๆ สวยงามมาก ซึ่งปัจจุบันถนนหนทาง การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ ทำให้สะดวกสบายกว่าในอดีต  

เลยรังสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าว” สร้างจุดเช็กอินที่นาแห้ว

นางสาวธนวัน  กาสี  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย  ได้กล่าวเสริมอีกว่า กว่าจะเป็นศิลปะบนนาข้าวที่ทุ่งข้าวหลังวัดศรีโพธิ์ชัยแห่งนี้ได้นั้น ต้องผ่านการวางแผนงานออกเป็นขั้นตอนดังนี้  1.การออกแบบโครงร่างของภาพซึ่งได้นำเสนอตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand ซึ่งเป็นการนำเสนอและตอกย้ำในแบรนด์ของ ททท. ที่มีคนรู้จักไปทั่วโลก  2. คัดลอกภาพที่ต้องการให้พอดีกับขนาดแปลงจริงบนนาข้าว และขั้นตอนการวางแผนเพาะพันธุ์ข้าวที่จะต้องใช้สำหรับแทนการลงสีบนภาพวาด 3.การลงต้นกล้า หรือ การปักดำต้นกล้า ที่จะปลูกลงในนา  
เลยรังสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าว” สร้างจุดเช็กอินที่นาแห้ว

ซึ่งปีนี้เราได้จัดกิจกรรมลงแขกดำนา เพื่อเป็นการสืบสานวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นชุมชนชาวแสงภาอีกด้วย  ซึ่งศิลปะบนนาข้าวแห่งนี้ จะพร้อมให้มาชมตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ไปจนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่คาดว่าสถานการณ์โรคระบาดต่างๆ จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น  และนอกจากอำเภอนาแห้วแห่งนี้แล้ว จังหวัดเลยยังมีสถานที่ต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมายที่พร้อมสร้างความสุขความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทุกช่วง  ติดตามชมภาพสวยๆ จังหวัดเลยเที่ยวได้ทุกฤดูทางออนไลน์ บนเฟซบุ๊ก :  เพจ ททท.สำนักงานเลย 


โดย - บุญชู  ศรีไตรภพ