เรื่องที่ควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน มาเช็กกันเลยว่าใครบ้างควรปรึกษาหมอก่อนเข้ารับวีคซีน .

สถานการณ์โรคโควิด-19 ในวันนี้ 29 พฤษภาคม 2564 ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 4,803 ราย รวมจากภายนอกและในเรือนจำ ส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.64 จำนวน 120,916 ราย และข่าวเศร้าในวันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก 34 ราย

เช็กเลย!! ใครบ้างควรปรึกษาหมอก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19


ทั้งนี้ที่เพจเฟซบุ๊ก "ไทยรู้สู้โควิด" ได้มีการระบุถึงกรณีผู้ที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีดังนี้
"ผู้ที่แพ้วัคซีนอย่างรุนแรง"
ผู้ที่มีอาการแพ้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง (Anaphylaxis) ภายหลังจากการฉีดวัคซีนในเข็มแรก ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 ชนิดเดิมได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดของวัคซีน โดยผู้ที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงเมื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จำเป็นต้องเฝ้าดูอาการนานกว่าปกติ
"ผู้ป่วยขั้นวิกฤต"
ผู้ป่วยขั้นวิกฤตและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของโรคที่รักษาตัวในโรงพยาบาล จำเป็นต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน จนกว่าสุขภาพร่างกายจะพร้อม จึงสามารถเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้

"ผู้ป่วย HIV"
ผู้ป่วย HIV สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ ยกเว้นว่ากำลังมีอาการของโรค หรือเม็ดเลือดขาว (CD4) น้อยกว่า 200 เชลล์/ลบ.มม. ควรรักษาให้อาการอยู่ในระดับปกติก่อน จึงสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้
ทั้งนี้คำแนะนำจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า การฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเป็นวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ดีที่สุดในคนส่วนใหญ่ เหมือนกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ตามภาวะปกติ เพื่อให้เราก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน