ตามที่มีคลิปเสียงปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คลิปเสียงจากไปรษณีย์ แจ้งลูกค้าให้ระวังพัสดุมีเชื้อโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการแชร์คลิปเสียง ที่ระบุว่าขอให้ทุกท่านที่ได้รับพัสดุ ควรแยกใส่ถุงไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนนำมาเปิดหรือฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าบ้าน เพราะว่ามีคนได้รับเชื้อโควิด-19 นี้ผ่านทางจดหมายหรือพัสดุแล้วนั้น ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าไม่เป็นจริง และไม่มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยบันทึกเสียงเพื่อแจ้งข้อมูลข้อความดังกล่าวกับลูกค้า อีกทั้งข้อมูลที่แชร์เป็นข้อมูลเก่า ที่มีการแชร์ตั้งแต่ปี 2563 แล้ว
โดยไปรษณีย์ไทยได้ตระหนักและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19 ที่เข้มงวดเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย 100% และทำความสะอาดมือบ่อยๆ ในที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งฉีดเช็ดแอลกอฮอล์อย่างน้อยทุก 20 นาที มีบริการเจลทำความสะอาดมือ ส่วนเคาน์เตอร์บริการจะเว้นช่องบริการ 1 ช่อง พร้อมตีเส้นระยะห่าง 1 เมตร สำหรับคิวรอใช้บริการ เว้นเก้าอี้นั่ง 1 เมตร โดยจะต้องติดตั้ง QR Code สำหรับ แอปพลิเคชันไทยชนะทุกแห่ง ขณะที่ศูนย์ไปรษณีย์ต้องดูแลความสะอาดไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้น พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อรถขนส่งไปรษณีย์ทุกคัน รวมถึงพัสดุทุกชิ้น สิ่งของที่มาจากต่างประเทศ รวมถึงการนำจ่ายสิ่งของ ไปรษณีย์ไทย ได้กำชับให้บุรุษไปรษณีย์ทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิก่อนออกนำจ่ายสิ่งของทุกครั้ง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือโทร. 02 8313131
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการนำข้อมูลเท็จเมื่อปี 2563 มาแชร์ซ้ำ และไม่มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยบันทึกเสียงเพื่อแจ้งข้อมูลข้อความดังกล่าวกับลูกค้าแต่อย่างใด
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวปลอม! คลิปเสียงจากไปรษณีย์ แจ้งลูกค้าให้ระวังมีเชื้อโควิด-19