ใครที่วางแผน หรือกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวนี้ เราขอแนะนำเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานต่าง ๆ ให้คุณมีติดไว้ เพื่อที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวัง และไม่ประมาท

191 เหตุด่วน เหตุร้าย
1155 ตำรวจท่องเที่ยว
1192 แจ้งรถหาย
1193 ตำรวจทางหลวง
1543 สายตรงทางด่วน
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
199 ดับเพลิง
1197 ข้อมูลการจราจร
1554 หน่วยกู้ชีพ วชิรพยาบาล
1146 กรมทางหลวงชนบท

จดไว้เลย!! เบอร์ฉุกเฉิน สงกรานต์นี้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด