สาวโคราช ผุดไอเดียทำฟาร์มเลี้ยงหนูนาขายสร้างรายได้งาม ออเดอร์ล้นจนเพาะพันธุ์ขายไม่ทันและยังร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านส่งเสริมให้ผู้สนใจเรียนรู้ฟรี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ฟาร์มเลี้ยงหนูนา ชื่อว่า "มีตังค์ฟาร์ม" ที่บ้านกุดปลาเข็ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ของนางเพชรรัตน์ ฉัตรสูงเนิน ที่หันมาทำฟาร์มหนูนาเป็นอาชีพเสริมนอกจากการทำไร่ทำนา เธอเล่าว่า ในอดีตตามท้องไร่ ท้องนา จะมีหนูนาหรือหนูพุกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านนิยมจับมาทำเป็นอาหารรับประทานกัน แต่ในปัจจุบันจากการใช้สารเคมี ทำให้หนูนาที่อยู่ตามธรรมชาติเริ่มลดน้อยลง

เธอจึงได้ไอเดียการเลี้ยงหนูนาขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยการหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต และสั่งซื้อพ่อแม่พันธุ์หนูนาพันธุ์ใหญ่จากชาวบ้านที่จับมาได้ ทดลองเพาะเลี้ยงดู ปรากฏว่าสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันมีหนูนาที่เพาะเลี้ยงอยู่กว่า 1,000 ตัว มีออร์เดอร์สั่งเข้ามาจากทั่วประเทศ เพาะพันธุ์ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ เนื่องจากความต้องการมีมาก

ฟาร์มหนูนา อยู่หลังบ้าน มีการจัดพื้นที่เป็นสัดส่วน เหมือนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั่วไป แต่การเลี้ยงหนูนาใช้พื้นที่ไม่มาก เพราะเลี้ยงในท่อซีเมนต์และก่ออิฐให้อยู่ในพื้นที่จำกัดเลี้ยงเป็นคู่ไว้ประมาณ 25 วัน หนูก็จะผสมพันธุ์และเริ่มตั้งท้อง ซึ่งแม่พันธุ์ 1 ตัวจะคลอดลูกประมาณ 8-10 ตัว จากนั้น 4 เดือน หนูก็จะตัวโตเต็มที่ มีน้ำหนักประมาณตัวละ 5-6 ขีด พร้อมจับขายได้เลย

ซึ่งการเลี้ยงหนูนา 1 ตัว จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 50 บาท หากขายเป็นหนูเนื้อ จะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 200-250 บาท แต่ถ้าขายเป็นพ่อ แม่พันธุ์ ก็จะได้ราคาดีกว่า ตกคู่ละ 800 บาท จึงถือว่าได้กำไรสูงมาก
ขณะที่ความต้องการของตลาดก็มากเช่นกัน โดยเฉพาะร้านอาหารป่า และกลุ่มผู้ชื่นชอบ แต่ฟาร์มเพาะพันธุ์หนูนามีน้อย ทำให้ไม่พอขาย ซึ่งตอนนี้ทางฟาร์มได้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ "ไร่อรหันต์" อ.สูงเนิน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงหนูนาขึ้น ซึ่งมีนายปา ไชยปัญหา ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ฝึกอบรมให้ชาวบ้านฟรี