ดร.หัว เซี่ย ประธานบริหาร ไอเก็ท (ไทยแลนด์)ดร.หัว เซี่ย ประธานบริหาร ไอเก็ท (ไทยแลนด์) กล่าวว่า "ปัจจุบัน นักศึกษาชาวไทยให้ความนิยมไปศึกษาต่อประเทศจีนมากขึ้นทุกปี จากข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการจีนได้เปิดเผยตัวเลขเมื่อปี 2016 ว่ามีนักศึกษาชาวไทยเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า 23,000 คน โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วยความจำเป็นในการเรียนรู้ภาษาที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในหางานทำหลังจบ คุณภาพของมหาวิทยาลัยจีน ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และการได้เครือข่ายในการประกอบธุรกิจในอนาคต แต่ปัญหาที่เด็กไทยมักประสบในการเลือกมหาวิทยาลัยคือการเข้าไม่ถึงข้อมูลมหาวิทยาลัยคุณภาพในประเทศจีน และการขาดการวางแผนในการศึกษาต่อ การมาร่วมจัดนิทรรศการในงาน OCSC International Education Expo 2017 เราต้องการแนะนำสถานศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศจีนให้นักเรียนไทยได้รู้จักเพื่อประกอบการตัดสินใจ"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ดร.หัว เซี่ย เผยอีกว่า "เอเจนซี่ทางการศึกษาส่วนใหญ่ส่งเด็กไปเรียนต่อ แต่ไม่มองถึงปลายทางของเด็ก มหาวิทยาลัยใหนให้ผลตอบแทนสูงก็จะส่งไปที่นั่น นี่คือการทำหน้าที่ของเอเจนซี่ทั่วไป แต่เราไม่ใช่เอเจนซี่ เราคือผู้แนะแนวทางการศึกษาที่ให้การศึกษา ( Education provider) โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านกาศึกษา และทำงาน ในประเทศจีนกว่า 10 ปี มาให้คำแนะนำ เราเชื่อมั่นว่าบุตรหลานของท่านจะได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีนครับ"

ไอเก็ท (ไทยแลนด์)  (iGET Thailand) สานฝันเด็กไทยในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน

นางสาวจินดา สุขะนินทร์ รองประธานด้านการบริหาร และ นางจิราภรณ์ บุญสุขแก้ว รองประธาน ด้านแนะแนว ไอเก็ท (ไทยแลนด์)

นางสาวจินดา สุขะนินทร์ รองประธานด้านการบริหาร ไอเก็ท (ไทยแลนด์) กล่าวว่า ไอเก็ท (ไทยแลนด์) มีความตั้งใจ ในการช่วยวางแผนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน และแนะนำทุนการศึกษามหาวิทยาลัยจีน ให้แก่ นักศึกษาชาวไทย ทั้งระดับ ปริญญาตรี โท เอก เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยจีน ที่ได้รับการรับรองในประเทศจีนและประเทศไทยอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันก็ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่อยากไปเรียนจีน แต่ใม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือมีพื้นฐานแล้วแต่ยังไปไม่ถึงเงื่อนไขในการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยจีน ด้วยหลักสูตรปรับพื้นฐาน iPREP ซึ่งหลักสูตรนี้เกิดจากการศึกษาปัญหาความยากลำบากในการเรียนรายวิชาต่างๆของเด็กไทย ในมหาวิทยาลัยจีน จึงประกอบไปด้วย การเรียนภาษาจีน และการเรียนภาษาจีนที่ใช้ในการเรียนรายวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้นักศึกษาปรับตัวได้ง่ายเมื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยด้าน นางจิราภรณ์ บุญสุขแก้ว รองประธาน ด้านแนะแนว ไอเก็ท (ไทยแลนด์) เสริมว่า "อีกส่วนที่เราต้องให้ความสำคัญคือความกังวลต่างๆของผู้ปกครอง เมื่อต้องส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งในเรื่องความปลอดภัย การสื่อสารต่างภาษาทำให้การติดตามชีวิตความเป็นอยู่และผลการเรียนของบุตรหลานเป็นไปได้ยาก ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตร iPREP จะ ได้รับการดูแลและแนะแนวให้คำปรึกษาในระหว่างการเรียน (iService) รวมถึงการใช้ชีวิต โดยอาจารย์ผู้ดูแลทั้งทางไทย และจีน ซึ่งจะมีการสร้างกลุ่มเพื่อ Update ข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ เพื่อคลายความกังวลของผู้ปกครอง และจัดการประสานเรื่องการฝึกงานในระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษาก่อนเรียนจบ โดยการสนับสนุนจากสมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีน และองค์กรธุรกิจไทย-จีนหลายแห่ง"

ไอเก็ท (ไทยแลนด์)  (iGET Thailand) สานฝันเด็กไทยในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน

นางสาวภัณทิรา โรจน์วัฒนวงศ์ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จ.กรุงเทพฯ

นางสาวภัณทิรา โรจน์วัฒนวงศ์ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จ.กรุงเทพฯ กล่าวว่า "สนใจเรียนต่อคณะวิศวะในประเทศจีน เพราะมองเห็นโอกาสในการทำงานในอนาคต โดยการมาร่วมงานนี้ต้องการได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะ"

ไอเก็ท (ไทยแลนด์)  (iGET Thailand) สานฝันเด็กไทยในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน

นางสาวฐิตาภา อาจคงหาญ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จ.สุพรรณบุรี และผู้ปกครอง

ด้าน นางสาวฐิตาภา อาจคงหาญ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า "เห็นสื่อโฆษณางานนี้จากโซเซียลมีเดียว่ามีแจกทุนการศึกษา และให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจไปเรียนที่จีน ส่วนตัวมีความสนใจไปเรียนต่อปริญญาจีนอยู่แล้ว และเห็นว่าที่นี่มีโปรแกรมปรับพื้นฐานสำหรับคนที่พูดจีนไม่ได้ด้วย อีกทั้งค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับโซนยุโรป และยังมีองค์กรธุรกิจไทย-จีนรองรับผู้จบจากจีนแน่นอน ยิ่งเป็นส่วนในการตัดสินไปศึกษาต่อที่จีนค่ะ"นางสาวธิดา สุธีวงศ์ ผู้ปกครองของฐิตาภา กล่าวเสริมอีกว่า "เราไม่ใช่คนตัดสินใจว่าบุตรหลานเราต้องไปเรียนที่ไหน คณะอะไร แต่เราเป็นส่วนช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติม และสนับสนุนว่าเขาชอบมากกว่า ดูว่าประเทศที่เขาอยากไปมีความปลอดไหม เราในฐานะผู้ปกครองก็เป็นห่วงเขา และอยากให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ"

ไอเก็ท (ไทยแลนด์)  (iGET Thailand) สานฝันเด็กไทยในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน

คณะผู้บริหาร ไอเก็ท (ไทยแลนด์)
สำหรับ ไอเก็ท (ไทยแลนด์) ปัจจุบัน มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 36 (BTS ทองหล่อ) และศูนย์ iGET ซึ่งกำลังจะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ณ ชั้น 2 อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 (BTS นานา) เน้นให้คำปรึกษา ช่วยวางแผน และเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยรัฐบาลจีนชั้นนำ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาปรึกษา สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยจีนได้ 2 ช่องทาง ทางทาง Website:www.igetthailand.comและ ทางเพจ Facebook: igetthailand ซึ่งจะรวมข้อมูลจุดเด่นของมหาวิยาลัย ในแต่ละเมือง อันดับของมหาวิทยาลัยในระดับโลก หรือระดับเอเชีย และระดับประเทศ หรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข 02-2580747, 097-1129483