กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้กล่าวเชิญชวนให้คนไทยร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย "ลอยกระทงสานสัมพันธ์ในครอบครัว"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า เทศกาลวันลอยกระทง เป็นประเพณีไทยสำคัญวันหนึ่ง ที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ต่อชุมชน และสังคม โดยในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งถือเป็นวันดีที่วันถัดไปจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคน ที่จะได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันทั้งครอบครัวได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเร่งรีบตื่นแต่เช้าไปทำงานในวันรุ่งขึ้น และคนในชุมชนจะได้มีโอกาสออกมาพบปะกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน สังคมมีความเอื้ออาทรต่อกันและกัน ในการช่วยกันบำรุงรักษาความสะอาดของแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำต่าง ๆ

อธิบดี สค. เชิญชวนร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย "ลอยกระทงสานสัมพันธ์ในครอบครัว"
นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า สค. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวตระหนักดีว่าครอบครัวที่มีความสุขจะส่งผลให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข และในโอกาสเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2560 นี้ สค. จึงขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามเอาไว้ และใช้เวลาในวันพิเศษเหล่านี้อยู่กับครอบครัวทำกิจกรรมและใช้เวลาร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

อธิบดี สค. เชิญชวนร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย "ลอยกระทงสานสัมพันธ์ในครอบครัว""ผมเชื่อว่าหลายท่านคงมีคนรู้ใจที่จะพากันไปลอยกระทงด้วยอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะเป็นเพื่อน เป็นแฟน หรือคนรัก แต่สำหรับท่านที่ยังไม่มีคนรู้ใจ ท่านไม่ต้องมองหาคนอื่นไกลที่ไหนเลยครับ คนในครอบครัวของท่านไงครับ ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือ ลูกหลาน พวกเขาพร้อมเสมอที่จะไปลอยกระทงกับท่านครับ ท่านล่ะครับ พร้อมไหมที่จะไปลอยกระทงกับพวกเขา..."
สุดท้ายผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ช่วยดลบันดาลให้พี่น้องคนไทยมีแต่ความสุข ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงครับ สำหรับ สค. จะยังคงมุ่งมั่นทำงานตามภารกิจอย่างเต็มกำลัง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม พัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป นายเลิศปัญญากล่าวในตอนท้าย