ในวันที่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย กำลังถูกตั้งคำถามจากสังคมเรื่องของพระสงฆ์ ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จึงมามีผลต่อศรัทธาของประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

แต่ในเรื่องของพุทธสถานนั้นเมืองไทยก็มีวัดที่มีความสวยงามอยู่มากมายหลายแห่ง อย่างที่พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ที่ถูกดำเนินการสร้างมาจากความศรัทธาของ "พระอาจารย์ศรี มหาวิโร" ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

งดงามแห่งศรัทธา
พุทธสถานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล


มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน เป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม สีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศสร้าง ในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร ภายในองค์พระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากลังกา และอัฎฐิธาตุพระอรหันต์ ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปากร เพื่อเป็นมรดกของชาติของแผ่นดินและเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

งดงามแห่งศรัทธา
พุทธสถานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล


งดงามแห่งศรัทธา
พุทธสถานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

งดงามแห่งศรัทธา
พุทธสถานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

งดงามแห่งศรัทธา
พุทธสถานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

งดงามแห่งศรัทธา
พุทธสถานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

งดงามแห่งศรัทธา
พุทธสถานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

งดงามแห่งศรัทธา
พุทธสถานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

งดงามแห่งศรัทธา
พุทธสถานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล