โครงการโรงเรียนธนาคารของ ธกส. ปลูกฝังให้เยาวชนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว สามารถนำเงินมาช่วยเหลือครอบครัว และยังเป็นแรงบันดาลใจในการการสร้างประโยชน์ให้ตนเองและส่วนรวมในอนาคต กับโครงการโรงเรียนธนาคารของ ธกส. ในช่วงตอมแมลงวัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline