หลังจากสภาพอากาศที่เย็นลงอย่างต่อเนื่องทำให้ดอกนางพญาเสือโคร่งตามเทือกเขาต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย เริ่มผลิดอกอย่างต่อเนื่อง โดยที่ดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พบว่าต้นนางพญาเสือโคร่ง ตามสองข้างทางก่อนเข้าสู่หมู่บ้านได้ผลิดอกเป็นสีชมพู เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่เดินทางขึ้นลงดอยช้าง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวซึ่งได้จอดรถลงถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันมีต้นนางพญาเสือโคร่งในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย เช่น ดอยแม่สลอง ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง ดอยยาว ดอยผาหม่น พื้นที่ระหว่าง อ.เวียงแก่น และ อ.เทิง ดอยวาวีและดอยช้าง อ.แม่สรวย ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสลมหนาวได้เป็นจำนวนมาก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ดอกนางพญาเสือโคร่งเริ่มออกดอกแล้ว

ดอกนางพญาเสือโคร่งเริ่มออกดอกแล้ว

ดอกนางพญาเสือโคร่งเริ่มออกดอกแล้ว