เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติ เป็นส่วนพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช อยู่ภายในตีกอดุลยเดชวิกรม
ชั้นสอง เป็น พิพิธภัณฑ์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น สามารถเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ที่ออกแบบเป็นหุ่นจำลองทางการแพทย์ อาทิตากับการมองเห็น เมื่อฉ้นเริ่มเป็นสาว การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ฯลฯ ด้วยเทคนิคพิเศษจกาเครื่องเล่น Audio Guide พร้อมหูฟัง ซึ่งผู้มีสายปกติสามารถชมสิ่งจัดแสดงได้ด้วยการสัมผัสไปพร้อมกับได้รู้จักชีวิตของผู้ที่ไม่มีโอกาสมองเห็น
ภาพโดย : สมศักดิ์ เนตรทอง