เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หัวหน้าคสช.ปราศรัยวันภาษาไทยแห่งชาติ  เตือนเยาวชนภูมิใจและตระหนักคุณค่าในภาษาไทย ย้ำใช้ให้ถูกต้อง บรรพบุรุษอุตส่าห์สร้างสรรค์มากว่า 700 ปี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ปราศรัยออกทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ เนื่องในวันภาษาไทยว่า วันที่ 29 ก.ค.ของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่คนไทยทุกคน จะได้ตระหนักถึงคุณค่าทำนุบำรุงส่งเสริมภาษาไทย อันเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและแสดงถึงความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงร่วมประชุมและทรงร่วมอภิปรายทางวิชาการเรื่องปัญหาการใช้คำไทย โดยชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2505 ซึ่งได้ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถอย่างลึกซึ้งแตกฉาน โดยได้พระราชทานพระราชดำริหลายประการ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รักษาและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน เหมาะสมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ต่อวงวิชาการภาษาไทยและประเทศชาติ
ในโอกาสที่วันภาษาไทยแห่งชาติเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผมขอย้ำเตือนให้ประชาชนและเยาวชนของชาติพึงระลึกอยู่เสมอว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีภาษาเป็นของตนเอง ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างสมบูรณ์ สืบทอดเป็นมรดกอันล้ำค่า นานกว่า 700 ปี ทุกคนจึงควรภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และบุญคุณของบรรพบุรุษที่อุตสาหะสร้างสรรค์อักษรและภาษาไทยให้ตกทอดสืบมาจนถึงปัจจุบัน และขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน รักษาภาษาไทยให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และธำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว