คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา กรณีกล่าวหา ทรงชัย นกขมิ้น อบต.ราชาเทวะ กับพวก ทุจริตประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันได จำนวน 1 คัน วงเงิน 39 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา กรณีกล่าวหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ทรงชัย นกขมิ้น กับพวก ทุจริตประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันได จำนวน 1 คัน วงเงิน 39 ล้านบาท 

 

จากการตรวจสอบพบว่า การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัย ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกลางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และดำเนินการต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนขายรถยนต์ดับเพลิงที่ประกอบในประเทศ โดยนำรถยนต์ดับเพลิงเก่ามาปรับปรุงใหม่ ซึ่งไม่ได้มาตรฐานด้านดับเพลิงสากล

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “ทรงชัย นกขมิ้น” ทุจริตซื้อรถดับเพลิงกู้ภัย

สำหรับรถดับเพลิงที่ต้นทุนไม่เกินคันละ 10 ล้านบาท แต่ขายให้กับ อบต.ราชาเทวะ ในราคาเกือบ 40 ล้านบาท คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติชี้มูลความผิด ทรงชัย กับพวก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, 157 และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “ทรงชัย นกขมิ้น” ทุจริตซื้อรถดับเพลิงกู้ภัย

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “ทรงชัย นกขมิ้น” ทุจริตซื้อรถดับเพลิงกู้ภัย

 

ความผิดทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช.ส่งสำนวนไปให้อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาล ส่วนความผิดทางวินัย ป.ป.ช.ส่งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน ไปดำเนินการถอดถอนออกจากตำแหน่ง

 

และภายหลังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ทรงชัย ทำหนังสืออุทธรณ์ผลการไต่สวนของ ป.ป.ช. แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติยกคำร้อง พร้อมกับส่งสำนวน และความเห็นไปยังนายอำเภอบางพลี และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาโทษทางวินัย 

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “ทรงชัย นกขมิ้น” ทุจริตซื้อรถดับเพลิงกู้ภัย

 

ต่อมา นายอำเภอบางพลี มีความเห็นให้ ทรงชัย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว และส่งเรื่องไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ วันชัย คงเกษม ลงนามในคำสั่งให้ ทรงชัย นกขมิ้น พ้นจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “ทรงชัย นกขมิ้น” ทุจริตซื้อรถดับเพลิงกู้ภัย