svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

คลิปเด็ด

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. : เชือด!!!เครือข่าย"รถหรูเลี่ยงภาษี"

19 กุมพาพันธ์ 2565
551

คดีทุจริต เรียกรับเงินจากผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ ทำให้ผู้นำเข้าเสียภาษีน้อยลง หรือคดีรถหรู ถือเป็นคดีเด่นของ ป.ป.ช. ในการสอบสวนเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง และขณะนี้คดีอยู่ในชั้นศาล

คดีทุจริต เรียกรับเงินจากผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ ทำให้ผู้นำเข้าเสียภาษีน้อยลง หรือคดีรถหรู ในความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คดีหมายเลขดำที่ 08-2-050/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 482-2-5/2561

 

กรณีความผิดอาญา

 

คดีนี้ลากยาวมาถึง 8 ปี โดยดีเอสไอ ส่งสำนวนการสอบสวนให้ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแล้ว 1 คดี

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. : เชือด!!!เครือข่าย"รถหรูเลี่ยงภาษี"

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยรายการสืบสวนความจริง ว่า กรรมการป.ป.ช.มีมติ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณารายงาน และสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ศุลกากร ว่ามีพฤติการณ์ทุจริตรับราคารถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้ผู้นำเข้ารถยนต์เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมน้อยกว่าที่ต้องชำระ โดยมีพฤติการณ์ ดังนี้

 

นายจิรัฏฐ์ หรือบัญชา กอสนาน นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ เป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ โดยตรงในการเรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจปล่อยรถยนต์ และในกรณีการตรวจปล่อยรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศยี่ห้อ LEXUS รุ่น LFA COUPE 4,800 cc ปี ค.ศ.2012 เลขตัวถัง JTHHX8BH501000150 เลขเครื่องยนต์ 1LR0011658 ตามใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ A.05 C-5503-00411 ของนายจิรัฏฐ์ หรือบัญชา กอสนาน ในฐานะเจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่งได้ดำเนินการตรวจปล่อยรถยนต์ที่นำเข้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547

 

ย่อมต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบและพิจารณาราคารถยนต์นำเข้าเป็นอย่างดี แต่กลับตรวจสอบ
ข้อมูลราคาของรถยนต์ LEXUS จากเอกสารบัญชีราคาสินค้า (INVOICE) ที่บริษัท โมดีน่า มอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสำแดงเท่านั้น โดยที่บัญชีราคาสินค้า (INVOICE) ดังกล่าว มีความผิดปกจิของเอกสาร

เลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยรายการสืบสวนความจริง ด้วยว่า เนื่องจากสำแดงราคารถยนต์เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งที่สหราชอาณาจักรซึ่งเป็นประเทศต้นทางที่ส่งออกรถยนต์ LEXUS คันดังกล่าว ใช้สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

 

อีกทั้งบัญชีราคาสินค้า (INVOICE) ฉบับดังกล่าวยังระบุว่าออกให้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่และเดือนภายหลังจากวันที่มีการตรวจปล่อยคือ วันที่ 6 มีนาคม 2555 ซึ่งถือเป็นข้อพิรุธที่จะยกขึ้นเป็นเหตุอันควรสงสัยในราคาที่สำแดงตามที่ระบุไว้ได้

 

แต่ผู้ถูกกล่าวหากลับพิจารณารับราคาที่บริษัท โมดีน่า มอเตอร์ จำกัด สำแดง พฤติการณ์จึงเป็นการกระทำเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บริษัท โมดีน่า มอเตอร์ จำกัด ให้เสียภาษีอากรน้อยกว่าที่จะต้องชำระ


  สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. : เชือด!!!เครือข่าย"รถหรูเลี่ยงภาษี"

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนายจิรัฏฐ์ หรือบัญชา กอสนาน นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด โดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินนั้น หรือกระทำการหรือไม่

 

กระทำการอย่างใด เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย และฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 154 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

การกระทำของบริษัท โมดีน่า มอเตอร์ จำกัด และนายกฤติ กิระวิทยา ผู้มีอำนาจจัดการแทน บริษัท โมดีน่า มอเตอร์ จำกัด มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน


ต่อมา สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือ "ลับ" ด่วนที่สุด ที่ ปช 0021/0028 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารประกอบไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาล ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี กับ 1.นายจิรัฏฐ์ หรือบัญชา กอสนาน ข้าราชการกรมศุลกากร
2. บริษัท โมดีน่า มอเตอร์ จำกัด 3. นายกฤติ กิระวิทยา ผู้มีอำนาจจัดการแทนบริษัท โมดีน่า มอเตอร์ จำกัด

 

พนักงานอัยการมีคำสั่งให้ฟ้องเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำสืบพยานของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2

 

ไทม์ไลน์การดำเนินคดี

 

- 16 มกราคม 2562 ป.ป.ช. ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารประกอบ ที่สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 จังหวัดระยอง

- มิถุนายน 2563 พนักงานอัยการมีคำสั่งให้ฟ้องเมื่อ

- 4 ธันวาคม 2563 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 2 ยื่นฟ้องคดี ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 เป็นคดีหมายเลขดำที่ อท 59/2563

- 8 ธันวาคม 2563 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 2 แจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ช. จัดส่งหมายเรียกพยานบุคคล 8 ราย โดยจัดทำบันทึกยืนยันข้อเท็จจริงของพยานทั้ง 8 ราย แล้วจัดส่งมายังพนักงานอัยการ

- 28 ธันวาคม 2563 พยานบุคคลทั้ง 8 ราย ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง ลงลายมือชื่อในหมายเรียกพยาน และส่งใบรับหมายเรียกพยาน มายังสำนักงาน ป.ป.ช.

- วันที่ 26 – 27 มกราคม 2564 วันนัดสืบพยานโจทก์ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 2 แจ้งยกเลิกการสืบพยานโจทก์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

- วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และ 22 มิถุนายน 2564 วันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ยกเลิกนัด เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

กรณีความผิดทางวินัย

สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ปช 0021/0029 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารประกอบ ไปยังอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่ นายจิรัฏฐ์ หรือบัญชา กอสนาน


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กรมศุลกากร มีหนังสือ"ลับ" เรื่องแจ้งผลการดำเนินการลงโทษทางวินัย นายจิรัฏฐ์ หรือบัญชา  กอสนาน ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยกรมศุลกากรได้มีคำสั่งลงโทษไล่ นายจิรัฏฐ์ หรือบัญชา กอสนาน ออกจากราชการ

 

สถานะทางคดีอาญา

 

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 จังหวัดระยอง ในขั้นตอนการสืบพยานโจทก์ ที่ผ่านมาศาลฯ ได้ยกเลิกวันนัดสืบพยานโจทก์
- ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 27 มกราคม 2564
- ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และ 22 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

 

สถานะคดีปัจจุบันรอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 กำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ใหม่
 

บ. โมดีน่า มอเตอร์ จก. จดทะเบียนเลิกกิจการ

 

ข้อมูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท โมดีน่า มอเตอร์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการนำเข้า และจำหน่ายรถยนต์ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ อะไหล่ รถยนต์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ทั้งใหม่และเก่าทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่ 148 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
มีนายณวกรานต์ สุรขจร เป็นกรรมการ หลังจากนั้นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ก.ย.2553 นายกฤติ กิระวิทยา เป็นกรรมการ
ต่อมา วันที่ 3 พ.ค.2555 นายณวกรานต์ สุรขจร เป็นกรรมการเพียงคนเดียว

 

วันที่ 13 ต.ค.2559 บริษัท โมดีน่า มอเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ ขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
เบื้องต้นไม่พบว่า นายณวกรานต์ สุรขจร กรรมการบริษัทเพียงคนเดียว มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอื่น

สืบสวนความจริง : คดีเด่นป.ป.ช. : เชือด!!!เครือข่าย"รถหรูเลี่ยงภาษี"

คดี นี้นับเป็นมหากาพย์นะครับ และข้อมูลจาก ป.ป.ช. เผยว่าสำนวนที่กำลังดำเนินการอยู่นั้น ยังมีนักการเมือง และข้าราชการระดับสูงพัวพันอยู่ด้วย ส่วนจะเอาผิดถึงระดับไหนต้องติดตามกันต่อไป

สนับสนุนโดย กองทุน ป.ป.ช.