svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รักษ์โลก

แพลงก์ตอนบลูมที่หาดบางแสนกลับสู่ภาวะปกติ ควรระวังไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย

ปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมที่ชายหาดบางแสนในช่วงวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งแพลงก์ตอนบลูมทำให้น้ำทะเลกลายเป็นสีเขียว ล่าสุดทางกรมควบคุมมลพิษได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลพบว่าตอนนี้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ควรระวังไม่ให้น้ำทะเลเข้าสู่ร่างกาย

จากกรณีในช่วงวันที่หยุดยาว 11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า แพลงก์ตอนบลูม ที่ทำให้น้ำทะเลที่ชายหาดทะเลบางแสนกลายเป็นสีเขียว  มีกลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วทั้งหาดทะเล ทำให้ไม่มีใครกล้าลงเล่นน้ำทะเลเนื่องจากกลัวจะเป็นอันตรายกับผิวหนัง 

แพลงก์ตอนบลูมที่หาดบางแสนกลับสู่ภาวะปกติ ควรระวังไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย

ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้น้ำทะเลหาดบางแสนยังคงมีลักษณะแพลงก์ตอนบลูม น้ำทะเลมีสีเขียวตลอดแนวชายหาดและหาดหิน ผลตรวจวัดน้ำทะเลพบว่า คุณภาพน้ำทะเลหาดบางแสนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภท 4 (เพื่อการนันทนาการ) เนื่องจากพบค่าออกซิเจนละลายน้ำ (dissolved oxygen : DO) ต่ำกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร โดยแจ้งข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่เทศกิจรับทราบและให้คำแนะนำควรเลี่ยงการลงเล่นน้ำทะเลช่วงที่ผ่านมา

แพลงก์ตอนบลูมที่หาดบางแสนกลับสู่ภาวะปกติ ควรระวังไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย แพลงก์ตอนบลูมที่หาดบางแสนกลับสู่ภาวะปกติ ควรระวังไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย

แพลงก์ตอนบลูมที่หาดบางแสนกลับสู่ภาวะปกติ ควรระวังไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและโฆษกกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (สคพ.13) ลงตรวจสอบพื้นที่ต่อเนื่องชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี เผยว่าจากการลงพื้นที่ในวันนั้นพบว่าน้ำทะเลหาดบางแสนมีลักษณะแพลงก์ตอนบลูม น้ำทะเลมีสีเขียวตลอดแนวชายหาดและหาดหิน มีผลตรวจวัดน้ำทะเล คุณภาพน้ำทะเลหาดบางแสนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภท 4 (เพื่อการนันทนาการ)

แพลงก์ตอนบลูมที่หาดบางแสนกลับสู่ภาวะปกติ ควรระวังไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย
เนื่องจากพบค่าออกซิเจนละลายน้ำ (dissolved oxygen : DO) ต่ำกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร โดยแจ้งข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่เทศกิจรับทราบและให้คำแนะนำควรเลี่ยงการลงเล่นน้ำทะเล
ล่าสุดจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในวันนี้ พบว่า คุณภาพน้ำทะเลกลับสู่ภาวะปกติ สามารถใช้เพื่อนันทนาการได้ แต่ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าปากหรือเข้าสู่ร่างกาย และควรชำระล้างร่างกายหลังจากการเล่นน้ำ ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในพื้นที่ดังกล่าว และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อ ไป

แพลงก์ตอนบลูมที่หาดบางแสนกลับสู่ภาวะปกติ ควรระวังไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย

แพลงก์ตอนบลูมที่หาดบางแสนกลับสู่ภาวะปกติ ควรระวังไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย

ขอขอบคุณที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

แพลงก์ตอนบลูมที่หาดบางแสนกลับสู่ภาวะปกติ ควรระวังไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย