svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ผวา! “แบคทีเรียกินเนื้อ” ระบาดหนักที่ญี่ปุ่น ยอดติดเชื้อพุ่งทะลุ 1 พันคน

ผวา! “แบคทีเรียกินเนื้อ” กำลังระบาดหนักที่ญี่ปุ่น ผู้ป่วยที่มีอาการช็อกจากการติดเชื้อพุ่งเกิน 1,000 คน แล้วในปีนี้ และล้วนแต่มีอาการอวัยวะภายในล้มเหลวเสี่ยงเสียชีวิต

สถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติของญี่ปุ่น รายงานจำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการภาวะช็อกจากการติดเชื้อแบคทีเรีย "สเตร็ปโตคอคคัส" ( Streptococcus) หรือ STSS หรือที่รู้จักกันในชื่อ "แบคทีเรียกินเนื้อ" (flesh-eating bacteria) ว่าเกิน 1,000 รายแล้ว ในปี 2567 โดยนับจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน พบว่า มีจำนวน 1,019 ราย

การแพร่ระบาดได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งยังเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน มีสาเหตุหลักมาจากเชื้อสเตร็ปโตคอสคัสชนิดเอ (Group A Streptococcus) โดยอาการเริ่มแรก คือ เจ็บคอ มีไข้ เบื่ออาหาร ท้องเสีย อาเจียน และปัญหาระบบทางเดินอาหารอื่นๆ รวมถึงสัญญาณของอาการติดเชื้อในกระแสเลือด เช่น ภาวะความดันโลหิตต่ำ

ผวา! “แบคทีเรียกินเนื้อ” ระบาดหนักที่ญี่ปุ่น ยอดติดเชื้อพุ่งทะลุ 1 พันคน

ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที การติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ อาจทำให้เนื้อเยื่ออ่อนเสียหาย ระบบหายใจล้มเหลว ตับวาย ไตวาย และอวัยวะหลายส่วนล้มเหลว และมีอัตราการเสียชีวิตเกิน 30%

ปีนี้ พบผู้ป่วย “แบคทีเรียกินเนื้อ” เพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่างมากในญี่ปุ่น ขณะที่รายงานแนวโน้มโรคติดเชื้อรายสัปดาห์จากสถาบันฯ ช่วงวันที่ 3-9 มิถุนายน ระบุว่า จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันมากที่สุดในปีนี้ คือ กรุงโตเกียว โดยอยู่ที่ 150 ราย รองลงมาคือ จังหวัดไอจิ จำนวน 69 ราย และจังหวัดไซตามะ 68 ราย

ผวา! “แบคทีเรียกินเนื้อ” ระบาดหนักที่ญี่ปุ่น ยอดติดเชื้อพุ่งทะลุ 1 พันคน

“โรคแบคทีเรียกินเนื้อ” มักแพร่กระจายผ่านละอองฝอย (Droplet) จากสารเมือกในจมูกหรือลำคอ และผ่านการสัมผัสกับบาดแผล ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ผู้คนมักเข้าใจผิดว่าอาการเริ่มแรกของการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ เป็นไข้หวัด เนื่องจากมีอาการป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และแนะนำว่า ถ้ามีอาการไข้สูง ร่วมกับอาการเพ้อ หรือมีรอยแดงที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วรอบๆ บาดแผล ถือเป็นสัญญาณที่ต้องไปพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันการลุกลามของโรคที่อาจคุกคามถึงชีวิตได้

ผวา! “แบคทีเรียกินเนื้อ” ระบาดหนักที่ญี่ปุ่น ยอดติดเชื้อพุ่งทะลุ 1 พันคน

ผวา! “แบคทีเรียกินเนื้อ” ระบาดหนักที่ญี่ปุ่น ยอดติดเชื้อพุ่งทะลุ 1 พันคน