svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

กรีซผ่านร่างกฎหมายรับรองสมรสเพศเดียวกัน

รัฐสภากรีซลงมติครั้งประวัติศาสตร์เห็นชอบร่างกฎหมายรับรองการสมรสของเพศเดียวกัน ทำให้กรีซเป็นชาติที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์แห่งแรกรับรองสมรสเท่าเทียม

สภาผู้แทนราษฎรลงมติด้วยเสียง 176 เสียงจากทั้งหมด 300 เสียงในวันพฤหัสบดี (15 กุมภาพันธ์) เห็นชอบร่างกฎหมายที่กำหนดให้การสมรสของเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่กระทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมได้ ขณะที่มีเสียงคัดค้าน 76 เสียง

การลงมติมีขึ้นหลังมีการโต้เถียงในสังคมและความขัดแย้งทางการเมืองนานหลายเดือน และสร้างความยินดีแก่คู่รักกลุ่ม LGBTQ+ ที่รอยคอยมายาวนาน  กรีซผ่านร่างกฎหมายรับรองสมรสเพศเดียวกัน

นายกรัฐมนตรี คิเรียคอส มิตโซทาคิส  โพสต์ใน X หลังการลงมติในสภาว่า “นี่เป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับสิทธิมนุษยชน สะท้อนว่า กรีซ ซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยก้าวหน้า ยึดมั่นค่านิยมของยุโรปอย่างเต็มเปี่ยม

กรีซกลายเป็นชาติที่ 16 ในสหภาพยุโรปที่มีสมาชิก 27 ชาติ ให้การรับรองสมรสเท่าเทียม และยังเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์แห่งแรกที่อนุญาตให้เพศเดียวกันสมรสได้อย่างถูกฎหมาย  กรีซผ่านร่างกฎหมายรับรองสมรสเพศเดียวกัน

มติของสภาสร้างความยินดีให้กับผู้สนับสนนุนที่ชุมนุมอยู่ด้านนอกอาคารรัฐสภา แต่เรื่องนี้สร้างความแตกแยกในประเทศ โดยเผชิญการต่อต้านอย่างดุเดือดจากคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ และกลุ่มผู้ประท้วงที่ต่อต้านการสมรสของเพศเดียวกันชุมนุมด้านนอกสภาระหว่างที่มีการอภิปรายในวันเดียวกัน เพื่อเรียกร้องให้ ส.ส. ตัดสินใจลงมติได้อย่างถูกต้อง และไม่ผ่านร่างกฎหมายที่ทำลายรากฐานของสังคมและครอบครัว