svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

กัมพูชาผุดส้วมลอยน้ำช่วยเหลือคนจน แต่ต้นทุนการติดตั้งยังแพง

ชาวกัมพูชา 1 แสนคนที่อาศัยอยู่ในโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่สุดในอาเซียน ประสบปัญหาขาดแคลนห้องน้ำห้องส้วม ทะเลสาบจึงสกปรก เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ล่าสุด Wetlands Work วิสาหกิจเพื่อชุมชน จึงแก้ปัญหาด้วยการผุดส้วมลอยน้ำ แต่ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งยังค่อนข้างสูง

ส้วมลอยน้ำนี้ประกอบไปด้วย 3 ถังเล็กๆ ใช้กรองและบำบัดน้ำเสีย  ของเสียจากมนุษย์จะส่งผ่านจากห้องน้ำไปที่ถังใบแรก ต่อไปถังใบที่สองและสามตามลำดับ ภายในมีจุลินทรีย์นับล้านล้านตัว คอยกำจัดเชื้อโรคและบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่ทะเลสาบ 

แม้น้ำที่บำบัดแล้วยังเป็นสีเทา ไม่สะอาดเพียงพอที่จะดื่มกินได้ทันที แต่ก็ปลอดภัยสำหรับการนำไปใช้ซักล้างและทำอาหาร   ปัจจุบันเพิ่งติดตั้งไปได้กว่า 100 ชุด ใน 20 หมู่บ้านบนทะเลสาบ แต่มีแผนจะติดตั้งอีก 200 ชุด ก่อนปี 2025 บางหมู่บ้านต้องใช้วิธีจับฉลากว่า จะให้ไปติดตั้งที่บ้านของใคร 

ชาวบ้านเหล่านี้อาศัยอยู่ในบ้านลอยน้ำที่โตนเลสาบมาหลายชั่วอายุคน ทุกอย่างในชีวิตล้วนเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำที่นี่ ตั้งแต่อาชีพจับปลา เอาน้ำมาใช้ทำอาหาร ซักล้าง  อาบน้ำ และขับถ่ายลงน้ำ ความสกปรกของน้ำ จึงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยท้องเสีย หรือถึงขั้นเป็นอหิวาตกโรค 

ถ้านับรวมประชาชนที่อาศัยอยู่ในโตนเลสาบและพื้นที่โดยรอบจะมีมากกว่า 1 ล้านคน เฉพาะบ้านลอยน้ำริมทะเลสาบก็มีถึง 2 หมื่นหลัง แต่ที่นี่ไม่มีระบบจัดการของเสียจากมนุษย์ที่ได้มาตรฐาน   และถ้านับรวมทั้งประเทศ ก็มีประชาชนถึง 1 ใน 3 ที่ไม่มีห้องน้ำที่ดีใช้ เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ จึงมักเสียชีวิตด้วยโรคท้องร่วง
 

วิสาหกิจแห่งนี้ ยังนำส้วมลอยน้ำไปติดตั้งให้ใน 12 หมู่บ้านที่เมียนมา แต่ต้นทุนค่าใช้จ่ายคืออุปสรรคที่ทำให้ติดตั้งได้ไม่เยอะ  ส้วมลอยน้ำแต่ละชุด มีค่าใช้จ่ายประมาณ 175 ดอลลาร์ หรือเกือบ 6 พันบาท ถือว่า แพงมากสำหรับชาวบ้านในโตนเลสาบที่ยังชีพด้วยการหาปลา  พวกเขาหาเงินได้มากที่สุดก็คือวันละ 5 ดอลลาร์ หรือไม่ถึง 200 บาทด้วยซ้ำ  

ทางผู้ผลิตกำลังพิจารณาจะให้งบอุดหนุนในระยะยาว เพื่อกดราคาค่าติดตั้งให้เหลือเพียง 35-40 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1,120 ถึง 1,400 บาท