svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

สภาอุตฯ ห่วงจัดตั้งรัฐบาลใหม่ล่าช้า 'ฉุด' จีดีพี 1-1.5%

08 มิถุนายน 2566

การท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีนี้ ซึ่งหากการจัดตั้งรัฐบาลเกิดความล่าช้า มีการประท้วงและการเมืองขาดเสถียรภาพไม่เป็นไปตามไทม์ไลน์ในเดือน ส.ค. อาจทำให้ต่างชาติตัดสินใจไม่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงปลายปี

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุว่า การท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีนี้ ซึ่งหากการจัดตั้งรัฐบาลเกิดความล่าช้า มีการประท้วงและการเมืองขาดเสถียรภาพไม่เป็นไปตามไทม์ไลน์ในเดือน ส.ค. อาจทำให้ต่างชาติตัดสินใจไม่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงปลายปี กระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจในระยะสั้น ทำให้จีดีพีปรับลดลงมาที่ 2.0-2.5% จากคาดขยายตัว  3.0-3.5% รวมทั้งยังมีผลกระทบระยะยาวคือ ต่างชาติเปลี่ยนใจไม่ลงทุนในไทยแต่หันไปหาคู่แข่งในภูมิภาคนี้แทน

สภาอุตฯ ห่วงจัดตั้งรัฐบาลใหม่ล่าช้า 'ฉุด' จีดีพี 1-1.5%

ทั้งนี้ รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ ต้องให้ความสำคัญในการดูแลนักท่องเที่ยวให้สะดวก ปลอดภัย สร้างแรงจูงใจดึงดูดให้เดินทางเข้าประเทศมากขึ้น โดยภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวต่อเนื่อง

นอกจากนี้ปัญหาคอขวดการเพิ่มจำนวนเครื่องบินให้กับสายการบินของไทยยังเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว รวมทั้งยังต้องแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำตามพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเฉพาะตามเกาะต่างๆ

นอกจากนี้ไทยมีโอกาสดึงดูดนักธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนและทำงาน จากอานิสงส์ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลให้ย้ายฐานการผลิต ภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุน โดยเฉพาะการปฏิรูปกฎหมายเพื่อยกระดับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) เช่น การปรับปรุงการขอวีซ่าให้สะดวกขึ้น รวมถึงความต่อเนื่องของการเจรจาการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป (EU)

“ตอนนี้ไทยเป็นเป้าหมายและเป็นที่จับตามองของนักลงทุนทั่วโลก  ซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลและการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองได้เร็วจะยิ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม”