Search

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

นักวิชาการคาดเงินบาทอาจทยอยอ่อนค่า เหตุปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองเพิ่มสูงขึ้น บันทอนความเชื่อมั่นนักลงทุน แม้ขณะนี้ไทยจะมีปัจจัยบวกต่างๆ เช่น พื้นฐานทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ และความชัดเจนในการเลือกตั้ง

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อนุสรณ์ ธรรมใจ ระบุ การเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ มีโอกาสมากขึ้นที่สถานการณ์เงินบาทอาจพลิกกลับจากแข็งค่าเป็นทยอยอ่อนค่า จากปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น บั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน แม้ขณะนี้ไทยจะมีปัจจัยบวกต่างๆ เช่น พื้นฐานทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ และความชัดเจนในการเลือกตั้ง แต่อาจถูกหักล้างด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่สร้างบรรยากาศประชาธิปไตย หรือไม่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและเป็นธรรมในการเลือกตั้ง

192.168.52.213