Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

"วัดนันตาราม" ตั้งอยู่บ้านทุ่งบานเย็น ม.13 ต.หย่วน ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบพม่าตัววิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลักตกแต่งลวดลายฉลุไม้อย่างสวยงามตามส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น หน้าบัน หน้าต่าง ระเบียง เป็นต้น ภายในวิหารมีพระพุทธรูปศิลปะพม่า

โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ

๑. วิหารไม้ รูปทรงแบบพม่า สร้าง พ.ศ. ๒๔๖๘

๒. พระพุทธรูปประธาน ปางมารวิชัย ไม้แกะสลักศิลปพม่า อัญเชิญมาประดิษฐาน พ.ศ. ๒๔๗๖

๓. เจดีย์แบบพม่า สร้างด้วยอิฐถือปูน รูปทรงแปดเหลี่ยม สูง ๙ ศอก สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๐

๔. พระอุโบสถ สร้างด้วยอิฐถือปูน รูปทรงพม่า สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๕

๕. พระ พุทธ รูปเกสรดอกไม้ สร้างจากไม้หอมนานาชนิดในเมืองต่องกี ประเทศพม่า นำมาตากแห้งและบดให้ละเอียด ผสมกับยางรัก เถ้าฟางเผ่าคลุกกับดินจอมปลวกหรืออิฐปูนปั้นเป็นพระพุทธรูปลงรักปิดทอง พ่อเฒ่าผก่า หัวอ่อนแม่เฒ่าป้องสุมาลย์เจริญ สร้างถวาย

๖. พระ เจ้า แสนแซ่ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง /๙ นิ้ว สูง ๒๔ นิ้ว แม่เฒ่าบัว ได้บูชามาจากพ่อเฒ่าส่างติ (พี่ชาย) ในราคา ๑ ชั่ง (๘๐ บาท) นำมาถวายวัด (ปลัดอำเภอท่านหนึ่งว่าจ้างเกวียนชาวบ้านในราคา ๗๕ สตางค์ บรรทุกมาจาก บ้านถ้ำ ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ นำมาตั้งไว้ใต้ถุนเรือนพ่อเฒ่าส่างติ) กรมศิลปากร ได้จดทะเบียนรับรองเป็นวัตถุโบราณไว้แล้ว

๗. พระพุทธรูปหินขาว (หยกขาว) ศิลปแบบพม่า หน้าตักกว้าง ๑๔ นิ้ว สูง ๑๘ นิ้ว แม่คำหล้า วาระกุล สร้างถวาย

บทความล่าสุด

192.168.52.213