Search

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

คำพระสอนคน ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) มานำเสนอดังนี้

"การใช้โซเชียลเน๊ตเวิร์ก

ต้องใช้อย่างมีปัญญา

เพราะเทคโนโลยี

ออกแบบด้วยปัญญาขั้นสูง

อย่าใช้ด้วยภูมิปัญญาขั้นต่ำ"

ขอบพระคุณคำสอน : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 

อนึ่ง...พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือชื่อเมื่อแรกเกิดว่า วุฒิชัย บุญถึง หรือรู้จักกันดีในนาม ว.วชิรเมธี (เกิด ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ) 

หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ท่านได้ขออนุญาตมารดาบวชเป็นสามเณรที่วัดครึ่งใต้  จ.เชียงราย ท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม จนจบนักธรรมชั้นเอก

จากนั้น ย้ายมาพำนักอยู่ที่วัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๖ ประโยค

เมื่ออายุครบ ๒๑ ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และย้ายมาพำนักที่วัดเบญจมบพิตรในกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต่อจนสำเร็จเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค

ด้านการศึกษาทางโลก ท่านสำเร็จการศึกษาเป็น "ศึกษาศาสตรบัณฑิต" (สังคม-มัธยมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ "พุทธศาสตร มหาบัณฑิต" จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี เป็น พระนักคิด นักเขียน นักเทศน์ และนักพัฒนาสังคม ปัจจุบัน พระมหาวุฒิชัย สังกัดวัดพระสิงห์ จ.เชียงราย และจำพรรษาอยู่ที่ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  จ.เชียงราย

192.168.52.214