Search

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

บอร์ด ป.ป.ท. มีมติตั้งอนุกก.ไต่สวนความผิดคดีโกงเงินอุดหนุนคนไร้ที่พึ่ง พบจนท.ศูนย์ฯ ขอนแก่น เกี่ยวข้อง 6 ราย ผิดหลายข้อหา ตีกรอบให้แล้วเสร๋จภายใน 6 เดือน เชื่อพฤติการณ์อมเงินคนจน-ป่วยเอดส์ "ขอนแก่นโมเดล" ลามหลายพื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อาคารซอฟแวร์ปาร์ค- 13 ก.พ. 61 นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยบอร์ด ป.ป.ท. ประกอบด้วย นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา, พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี, พล.อ.ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์, นายภิญโญ ทองชัย, นายอนุสิษฐ คุณากร และนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. และพ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ท. ร่วมประชุเพื่อลงมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดทางอาญาโดยวาระแรก เป็นการพิจารณาลงมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนการทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น โดยใช้เวลาหารือนานกว่า 1 ชม.

ภายหลังการประชุม พล.ต.อ.จรัมพร เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนมาที่ศูนย์ร้องเรียนกองทัพบกเมื่อเดือนธ.ค. ที่ผ่านมา และได้ส่งเรื่องต่อมาที่ป.ป.ท.ให้ตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่หาข้อมูลจนสามารถรวบรวมหลักฐานได้พอสมควร บอร์ดป.ป.ท.เห็นว่าคดีมีมูลความผิดจึงมีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่นปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยมีพฤติการณ์ยักยอกเงินสงเคราะห์ เบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ระบุจำนวนเงินสูงกว่าความเป็นจริง และบังคับให้ผู้อื่นปลอมเอกสารในใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประชาชน เป็นวงเงินกว่า 6.9 ล้านบาท ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รวม 6 ราย

พล.ต.อ.จรัมพร กล่าวอีกว่าเบื้องต้นพบว่าเข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่หน้าซื้อหรือรักษาทรัพย์ใด แต่เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต ม. 147, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ม.157, เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดทำเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ม.161 และเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดทำเอกสารแต่รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ ม.162 ซึ่งป.ป.ท.จะเร่งไต่สวนความผิดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 6 เดือน หากพบการกระทำความผิดจะชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง ส่งเรื่องให้ต้นสังกัดไล่ออกจากราชการ พร้อมส่งสำนวนให้อัยการดำเนินคดีอาญา ในส่วนของประชาชนที่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิด จะถือเป็นผู้สนับสนุน

พล.ต.อ.จรัมพร กล่าวด้วยว่า ขอนแก่นถือเป็นโมเดลในการเริ่มตรวจสอบและขยายผลไปพื้นที่อื่น โดยยังเชื่อว่ามีอีกหลายศูนย์ที่มีการกระทำในลักษณะดังกล่าว หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อหาเบาะแสความผิดเพิ่มเติม ซึ่งป.ป.ท.จะประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการทุจริต นอกจากนี้จะขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ร่วมเป็นอนุกรรมการไต่สวนด้วย ทางด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม. ) หลังรับทราบปัญหาก็จะเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษและพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการไต่สวน

"สำหรับแผนประทุษกรรมการกระทำทุจริตในจ.ขอนแก่น พบพฤติการณ์จัดทำโครงการต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์เพื่อให้ได้เอกสาร จากนั้นจะนำเอกสารบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์มาเซ็นปลอมเพื่อจ่ายเงิน โดยผู้มีสิทธิ์บางรายไม่เคยได้รับเงิน หรือได้รับเงินเพียงเล็กน้อย เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯขอนแก่นจะเก็บเอกสารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไว้ในขณะจัดอบรมอสม. จากนั้นได้นำไปปลอมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเบิกจ่ายงบฯ โดยมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งชาวบ้าน 90 ราย มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท แต่ได้รับจริงเพียง 1,000 บาท ขณะที่บางส่วนไม่เคยได้รับเงินเลย ทั้งนี้ ทั่วประเทศมีงบประมาณในการสนับสนุนช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง 493 ล้านบาทเศษ ขณะที่ศูนย์ฯขอนแก่นได้รับงบ.สนับสนุนโครงการ 6.9 ล้านบาท แต่งบดังกล่าวถูกจัดสรรให้ชาวบ้านไปเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ แบ่งเป็นเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 2,000 ราย ผู้ป่วยเอดส์ 500 ราย" พล.ต.อ.จรัมพร กล่าว

192.168.52.211