Search

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กองแลน สถานที่ท่องเที่ยวของ อ.ปาย มีอีกชื่อหนึ่งว่า ปายแคนย่อน คือมีลักษณะคล้ายแกรนด์แคนยอน แต่อยู่ที่ อ.ปายเลยเป็นปายแคนย่อน ความหมายของชื่อ กองแลน มาจากภาษาพื้นเมือง กอง หมายถึง ถนน เส้นทางที่ใช้สัญจร ส่วนแลน หมายถึง ตัวตะกวด (ตัวเงินตัวทอง) พอมารวมกันเป็น กองแลน หมายถึง เส้นทางสัญจรของตะกวด (ที่แคบและเล็ก)

กองแลน มีลักษณะเกิดจากการยุบตัวของภูมิประเทศ กลายเป็นรูปร่างของภูเขาหินที่มีหลดลั่นกันเป็นส่วน ๆ บางส่วนยุบตัวมากกลายเป็นเหวลึก บางส่วนยังเหลือเป็นแนวสันเขาที่เป็นทางแคบ ๆ พอให้เดินได้ทีละคนเท่านั้น 

บรรยากาศความงดงามของกองแลน หรือความร่มรื่นจากต้นไม้ที่ยังมีหลงเหลืออยู่ระหว่างการเดินทาง ก็เปลี่ยนบรรยากาศและเปิดมุมมองความสวยงามของธรรมชาติให้ประจักษ์แก่สายตาของผู้พบเห็นได้ดีจริง ๆ ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีปรากฏการ์ณเช่นนี้เกิดที่ "แพะเมืองผี จ.แพร่" และ "ละลุ จ.สระแก้ว" เป็นต้น

แต่การเดินชม ที่กองแลนนักท่องเที่ยวต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเพราะขณะเดินไปตามสันเขา ที่เรียกกันว่า สะพานมรณะ ความกว้างเพียงแค่วางได้เท้าเดียวเท่านั้น

192.168.52.214