Search

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

นายกฯ ย้ำ ไม่อยากสืบทอดอำนาจ แต่กลัวเลือกตั้งแล้วคนไม่ดีกลับมา ไม่ได้พูดถึงเรือดำน้ำตรงๆ แต่บอกว่า ไทยต้องมีความพร้อมทางทะเล


             17 พ.ค.60 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งระหว่างมอบโอวาทแก่ข้าราชการที่สำเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการที่สำเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9  ว่า ข้าราชการที่ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายการเมืองต้องยึดหลักคิดที่ถูกต้อง ตัวอย่างรัฐบาลที่ผ่านมา ยกระเบียบตามข้อกฎหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบ และ เป็นคดีความอยู่ ซึ่งตนเองกำลังปกป้องและแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ พร้อมขอให้คนรุ่นใหม่ หรือ SMART THAI ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างหลักคิดที่ถูกต้อง สร้างการรับรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องไม่ใช่แค่การเลือกตั้งใครเข้ามาก็ได้ โดยต้องเตรียมพร้อมประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งเพียงพอ สู่ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล  
             "ยอมรับว่ารู้สึกเป็นห่วงในประเด็นตรงนี้  ไม่ใช่อยากอยู่สืบทอดอำนาจ แต่กังวลว่าที่ทุกคนทำวันนี้จะล้มเหลว เมื่อเลือกตั้งแล้วได้คนไม่ดีกลับเข้ามา  ผมไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร  หากใครที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริง ผมก็รักทุกคน แต่ถ้าทำไม่จริง กฎหมายก็จะต้องดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งประชาธิปไตยที่ถูกต้อง จะต้องได้คนดีเข้ามาบริหารประเทศ โดยคนดีก็คือคนที่มีธรรมาภิบาล ทั้งต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะทุกคนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประชาธิปไตยครั้งนี้ ครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เป็นประชาธิปไตยใหม่ ที่ทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ดูแลคนส่วนน้อย เป็นรัฐบาลและข้าราชการที่ดูแลคนทั้ง 70 ล้านคน" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว
             นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี  ได้กล่าวแนะนำหนังสือแก่ข้าราชการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 เล่มที่ขายดีตลอดกาล คือ หนังสือเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน (INFLUENCER THE POWER TO CHANGE ANYTHING) และ พูดอย่างไรไม่ให้พัง ( Crucial conversations) สามารถใช้ได้ทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว แนะนำวิธีพูดในเรื่องสำคัญที่กระทบความรู้สึก ให้คนยินดีรับฟัง ไม่ต่อต้าน และ พร้อมทำตามคุณ  และ หนังสือชีวิตของประเทศ 
 
             พูดอ้อมๆ ไทยต้องมีความพร้อมทางทะเล 
             นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้โลกมีภัยมากมาย ทั้งจากภูมิอากาศ ภัยก่อการร้าย และ ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาที่ประเทศต้องเตรียมความพร้อมรับมือ  พร้อมยกตัวอย่าง ประเทศใดที่มีน่านน้ำ มักจะต้องมีขีดความสามารถทางทะเลสูงสุด ต้องครอบครองอาณาเขตทางทะเล และ เส้นทางเดินเรือให้ได้มากที่สุด และ ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาเส้นทางทางทะเลโดยเฉพาะเรื่องการเดินเรือเสรี  ซึ่งไทยก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมในด้านนี้ ในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน อย่ามองว่าบางเรื่องไม่จำเป็น   คนจนจําเป็นมากกว่า เพราะทุกคนจำเป็นเท่ากัน ทั้งหมดจึงต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ ดำเนินการตามขั้นตอนเหมือนกระทรวงอื่น 
             "ไม่ใช่การแก้ตัวแทนใคร  แต่ย้ำว่ามีความจำเป็นที่ต้องมีศักยภาพอย่างมีตัวตน เช่น อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย และ กำลังทหารอาจต้องมีมาก เพราะเราต้องใช้แรงงาน และ พยายามให้มีการศึกษาทุกคน เพื่อจะได้ไปเป็นแกนนำของหมู่บ้านที่ดี ต้องชี้นำทำแต่เรื่องที่ดี แต่ไม่ใช่แกนนำทางการเมือง ชี้นำในสิ่งที่ไม่ดี"  
             นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนัก โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ที่นำเสนอเบาลงไปมาก เสนอข่าวแล้วก็ควรจบไม่ใช่ให้ต่างประเทศไปขยายความต่อ แต่ก็ไม่ได้หมายถึงให้ต้องปกปิด เพราะความมั่นคงและสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองสำคัญที่สุดในวันนี้ ส่วนการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพต้องคำนึงถึงคำว่าหน้าที่ด้วย อุดมการณ์ความรักชาติจับต้องไม่ได้ แต่เป็นความภาคภูมิใจ และ จะทำให้ทุกอย่างสำเร็จ 

192.168.52.211