svasdssvasds
เนชั่นทีวี

กีฬา

ไทยเห็นชอบปรับลดนักกีฬาเหลือ 832 คน ลุยศึกซีเกมส์เวียดนาม

ที่ประชุมพิจารณาส่งนักกีฬาลุยศึกซีเกมส์ที่เวียดนาม มีมติเห็นชอบปรับลดจำนวนนักกีฬาที่จะส่งไปแข่งขันเหลือ 832 คน จากเดิม 1,050 คน โดยเหลือเพียงนักกีฬากลุ่มเป้าหมายเหรียญรางวัลเท่านั้น

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทย โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะผู้บริหารและบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้ง 41 สมาคม ที่มีการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2565


ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า เนื่องด้วยการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นการแข่งขันแบบระบบปิด และมีการกระจายจัดการแข่งขันถึง 12 เมือง รวมถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้มีการปรับลดจำนวนของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันลง หลังจากที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับลดจำนวนของนักกีฬาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้

 

โดยให้ปรับจำนวนนักกีฬาเหลือเพียงนักกีฬากลุ่มเป้าหมายเหรียญรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 832 คน จาก 40 ชนิดกีฬา (จากเดิม 1,050 คน) โดยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมนักกีฬาให้พร้อมสำหรับสู้ศึกเอเชี่ยนเกมส์ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกันยายน 2565  ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  โดยจะมีการประชุมร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทีมแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้การสนับสนุนนักกีฬาในการแข่งขันครั้งนี้ต่อไป