สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ(IFMA) และ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO ) จัดทำโครงการ"นำมวยไทยสู่ชุมชนคลองเตย"เพื่อใช้เป็นสี่อการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2องค์กรผนึกทำโครงการ"นำมวยไทยสู่ชุมชนคลองเตย"


วันเสาร์ที่ 22 สค.  ที่ผ่านมา  ที่ลานมวยครูเสือ   เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ   สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ(IFMA) และ  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( UNESCO)  ได้เปิดโครงการ" นำมวยไทยสู่ชุมชนคลองเตย" นำเอาศิลปการต่อสู้มวยไทย ใช้เป็นสี่อการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนใน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  ด้วยการเปิดสอนมวยไทย อยู่ที่ลานมวยครูเสือ  ใต้ทางด่วน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว   ได้รับเกียรติจาก พลเอกอุดมเดช สีตะบุตร อดีตผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดงานร่วมกับ ดร. ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ ประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ   ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงมวยไทยเบื้องต้นของเด็กและเยาวชน  ที่เข้าร่วมโครงการ

พลเอกอุดมเดช  สีตะบุตร อดีตผู้บัญชาการทหารบก  กล่าวว่า  ภูมิใจที่มวยไทย ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกัเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้  ที่สำคัญทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ   เห็นความสำคัญต่อการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์    ด้วยการออกกำลังกาย อันจะทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด   ทั้งยังสามารถนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาใช้ป้องกันตัว 

2องค์กรผนึกทำโครงการ"นำมวยไทยสู่ชุมชนคลองเตย"