background-defaultbackground-default

ขยายการจองสิทธิล่วงหน้า สำหรับ "การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2564 " ไปหน่วยบริการทั่วประเทศกว่า 1,600 แห่ง ทั่วประเทศ อาทิเช่น โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้เข่ถึงสิทธิการรักษา การดูแลสุขภาพฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ในขณะนี้ มีจำนวนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 6.4 ล้านโดส ซึ่งสามารถฉีดได้ 1 คน ต่อ 1 โด๊ส และสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2564 ง่ายๆดังนี้

ขยายเวลา จองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึง 30 เม.ย. 2564 ด้วยกระเป๋าสุขภาพบนแอปเป๋าตัง

 

ขยายเวลา จองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึง 30 เม.ย. 2564 ด้วยกระเป๋าสุขภาพบนแอปเป๋าตัง

 

ขยายเวลา จองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึง 30 เม.ย. 2564 ด้วยกระเป๋าสุขภาพบนแอปเป๋าตัง

 

ขยายเวลา จองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึง 30 เม.ย. 2564 ด้วยกระเป๋าสุขภาพบนแอปเป๋าตัง


วิธีการลงทะเบียนจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ในปี 2564
สามารถจองผ่าน "กระเป๋าสุขภาพ" บน Application เป๋าตัง

สำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป สามารถจองสิทธิล่วงหน้า ผ่านกระเป๋าตังสุขภาพตามขั้นตอน และมีบริการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลานัดหมาย มีการแสดง Health ID ที่สามารถยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน รวมทั้งชำระค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิผ่าน Wallet ได้ทันที
อีกทั้ง ยังช่องทางอื่น ๆ ในกรณีผู้มีสิทธิ์ แต่ที่ไม่มี Smart Phone ก็สามารถเข้ารับสิทธิ์ได้ ดังนี้
1. สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 1 หลังจากนั้นกด 8 ตั้งแต่เวลา 08.30 17.00 น. (ทั่วประเทศ)
2. หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง (ทั่วประเทศ)
3. Line @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 18.00 น. และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00 16.00 น.)
สำหรับกลุ่มเป้าหมายการจองฉีดวัคซีนฯ ตามเกณฑ์สปสช. กำหนด จะมีะยะเวลาดำเนินการ มีดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 ล้านโดส ได้แก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ดังนี้
- บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
- หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
- เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ทุกคน
- ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค*
- ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
- โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
- โรคอ้วน (น้ำหนัก >100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
ระยะเวลาดำเนินการ
- เปิดจองฉีดวัคซีนฯ 01 ก.พ. 2564 31เมษายน 2564
- ระยะเวลาให้บริการ 01 พ.ค. 2564 31 ส.ค. 2564

** ยกเว้นในกรณี หญิงตั้งครรภ์สามารถขอลงทะเบียน และฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ การใช้งาน "กระเป๋าตังสุขภาพ" (Health Wallet ) ผ่าน Application เป๋าตัง เป็นบริการที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนบัตรทอง โดยสามารถจองตารางนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาล สถานพยาบาลและหน่วยบริการได้ และยังสามารถดูประวัติการใช้สิทธิย้อนหลัง มี QR Health ID ที่ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน รวมทั้งชำระค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิผ่าน Wallet ได้ทันที
ส่วนโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้ระบบ Krungthai Digital Health Platform ในการให้บริหารจัดการแก่ผู้ได้รับสิทธิ และสามารถบริหารงานของบุคลากร ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาด ของการบันทึกข้อมูลในโรงพยาบาล และในระบบยังสามารถส่งการเคลมค่าใช้จ่ายให้กับสปสช.ได้แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขยายเวลา จองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึง 30 เม.ย. 2564 ด้วยกระเป๋าสุขภาพบนแอปเป๋าตัง

 

ขยายเวลา จองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึง 30 เม.ย. 2564 ด้วยกระเป๋าสุขภาพบนแอปเป๋าตัง

ในส่วนของประชาชนที่ต้องการใช้จองสิทธิและยังไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store โดยยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า รวมถึงการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นสามารถใช้งานกระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet) และเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพของตนเองได้ทันที
และหากมีค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิ์ ดังกล่าว ก็สามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตังได้ สร้างความสะดวกสบาย ทันสมัย เพื่อปรับประชาชนให้พร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

ขยายเวลา จองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึง 30 เม.ย. 2564 ด้วยกระเป๋าสุขภาพบนแอปเป๋าตัง


ธนาคารกรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด