svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

แชร์ว่อนร่างคำสั่งสำนักนายกฯ ให้ "บิ๊กต่อ" กลับไปปฏิบัติราชการที่ ตร.

แชร์ว่อน ร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ "บิ๊กต่อ"กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเป็นร่างคำสั่งที่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ลงนาม

19 มิถุนายน 2567 มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ได้มีการเผยแพร่ร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการตำรวจ กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม เป็นร่างคำสั่ง ที่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ลงนาม ระบุว่า 

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 ให้ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นใด ไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม 

โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภารกิจหลัก และบริการประชาชนได้อย่างมีสิทธิภาพและรวดเร็ว และเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 104/2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประการอื่น นั้น
แชร์ว่อนร่างคำสั่งสำนักนายกฯ ให้ \"บิ๊กต่อ\" กลับไปปฏิบัติราชการที่ ตร.
 

โดยที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้น และรายงานนายกรัฐมนตรี รับทราบแล้ว สรุปได้ข้อเท็จจริง พอจะดำเนินการตามกระบวนการปกติต่อไปได้ โดยส่งเรื่องไปให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ดังนั้นเพื่อให้ราชการตำรวจ ดำเนินการต่อไปโดยเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดองและรักษาองค์กรต่อไปไต้ ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ 148/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 ให้ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ก่อนแล้ว จึงให้ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ