svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ก.พ.ค.ตร. คาดวินิจฉัยคำอุทธรณ์ "บิ๊กโจ๊ก" ทันกรอบเวลา ปมถูกให้ออกจากราชการ

ก.พ.ค.ตร. คาดสามารถพิจารณาคำขออุทธรณ์ "บิ๊กโจ๊ก" ปมถูกให้ออกจากราชการ ได้ทันภายในกรอบเวลา หลัง "บิ๊กต่าย" ส่งคำแก้อุทธรณ์มาให้ เตรียมพิจารณากำหนดวันวินิจฉัย หากจะมีความล่าช้าออกไปขึ้นอยู่กับคู่กรณี

19 มิถุนายน 2567 ความคืบหน้าสำหรับการยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีถูกคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อน ลงนามโดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

แหล่งข่าวจาก ก.พ.ค.ตร. เปิดเผยว่า ตามขั้นตอนหลังจากที่กรรมการเจ้าของสำนวน มีคำสั่งรับไว้พิจารณาแล้ว และได้สั่งให้คู่กรณี ซึ่งในที่นี้คือ รักษาการ ผบ.ตร. ทำคำแก้อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งขณะนี้ทำเสร็จแล้ว และส่งให้คณะกรรมการเจ้าของสำนวน ซึ่งทางคณะกรรมการได้รับคำแก้อุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมด้วยพยานหลักฐานมาพิจารณา ก่อนส่งให้กับคู่กรณี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ 
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 

ซึ่งทาง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ จะพิจารณาคำแก้อุทธรณ์ และมีสิทธิ์แย้งคำแก้อุทธรณ์ของคู่กรณีได้ ซึ่งหากไม่มีคำแย้งและพยานหลักฐานเอกสารครบถ้วนทั้งสองฝ่าย คณะกรรมเจ้าของสำนวน จะกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และกำหนดวันพิจารณาวินิจฉัยจากประธาน ก.พ.ค.ตร.  มีทั้งรูปแบบการแถลง แจกเอกสาร และการแจ้งด้วยวาจา

ทั้งนี้เอกสารหลักฐานทั้งหมดในสำนวน คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องได้รับทราบเท่าเทียมกัน เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณา หากสุดท้ายผลคำวินิจฉัยคำร้องอุทธรณ์ออกมา และคู่กรณีไม่สามารถรับได้ ก็มีโอกาสไปให้ยื่นเรื่องต่อให้ศาลปกครองพิจารณา

ส่วนกรอบเวลาในการพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร. ถูกกำหนดไว้ที่ 120 วันนับตั้งแต่วันที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งก็คือวันที่ 25 เมษายน 2567 ฉะนั้นจนถึงวันนี้ 19 มิถุนายน 2567 เป็นระยะเวลา 56 วัน หากมีการขยายเวลาสามารถทำได้ 2 รอบ รอบละ 60 วันเท่านั้น

แหล่งข่าวระบุว่า กรรมการฯ จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา หากจะมีความล่าช้าออกไปขึ้นอยู่กับคู่กรณี
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบ.ตร.

 

เมื่อถามว่า กรณี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้ยื่นขอให้เปลี่ยนตัวกรรมการ ก.พ.ค.ตร.เนื่องจากบางท่านเคยมีข้อขัดแย้งกัน ทางคณะได้เปลี่ยนบุคคลใดบ้าง แหล่งข่าวระบุว่า ในสำนวนของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ มีกรรมการเพียง 1 คนที่ขอถอนตัวออกไป ซึ่งเป็นการถอนตัวตั้งแต่แรกที่ทราบว่า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยื่นเรื่องมาที่ ก.พ.ค.ตร. นอกจากนั้นกรรมการยังคงเดิม