svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กกต.เคาะแล้ววันเลือก สว.ทั้ง 3 ระดับพร้อมเปิดรับสมัคร 20-24 พ.ค.นี้

เคาะแล้ว! กกต. กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 3 ระดับ อำเภอ 9 มิ.ย. จังหวัด 16 มิ.ย. ประเทศ 26 มิ.ย. ส่วนวันเปิดรับสมัคร 20-24 พ.ค.นี้

13 พฤษภาคม 2567 "คณะกรรมการการเลือกตั้ง" (กกต.) ได้ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567

โดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค. 2567 ระหว่างเวลา 08.30- 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด ไม่เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

  • วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิ.ย. 2567
  • วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิ.ย. 2567  
  • วันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิ.ย. 2567
     

กกต.เคาะแล้ววันเลือก สว.ทั้ง 3 ระดับพร้อมเปิดรับสมัคร 20-24 พ.ค.นี้  

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. จะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว อำเภอเดียว และจะถอนการสมัครไม่ได้

โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร (สว. 2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว. 3) และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

กกต.เคาะแล้ววันเลือก สว.ทั้ง 3 ระดับพร้อมเปิดรับสมัคร 20-24 พ.ค.นี้

หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต)