svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"นายกฯ" ขอบคุณ "นิด้าโพล" เผยประชาชนพอใจผลงาน ชี้ ต้องทำงานหนักต่อ (มีคลิป)

"นายกฯ" ขอบคุณหลังผลสำรวจ "นิด้าโพล" ระบุประชาชน ให้สอบผ่านพอใจผลงาน 2 เดือนแรก บอกต้องทำงานหนักต่อไป พร้อมรับคำติชม ยันรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่

29 ตุลาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณี “นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ พบประชาชนเกือบ 37% พอใจผลงานภาพรวมช่วง 2 เดือนของ “นายกฯ เศรษฐา” ว่า ก็ต้องทำงานหนักต่อไป วันเสาร์-อาทิตย์รัฐมนตรีก็ไม่เคยหยุด วันนี้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มาร่วมลงพื้นที่ ก็ต้องขอบคุณ และรับคำติชม หากตรงไหนที่เราปรับปรุงได้เราก็ยินดี รัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานได้ 6-7 สัปดาห์เอง ตรงนี้ก็พยายามต่อ เข้าใจว่ายังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขพอสมควร รัฐบาลก็พยายามอย่างเต็มที่

ในขณะที่ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนใจ เรื่องนายกเศรษฐา เยือนต่างประเทศ หรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจจากข่าวการเดินทางเยือนต่างประเทศในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

เมื่อถามประชาชน ถึงประเด็นที่สนใจจากข่าวการเดินทางเยือนต่างประเทศในช่วง 2 เดือนของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน พบว่า ตัวอย่าง

 • ร้อยละ 39.01 ระบุว่า ไม่ได้ติดตามข่าว การเยือนต่างประเทศของนายกฯ เลย
 • ร้อยละ 24.43 ระบุว่า การเข้าพบผู้นำ หรือบุคคลสำคัญในต่างประเทศ
 • ร้อยละ 24.35 ระบุว่า บทบาทและผลการเยือนต่างประเทศของนายกฯ
 • ร้อยละ 21.83 ระบุว่า การแต่งกาย/เสื้อผ้าของนายกฯ ระหว่างเยือนต่างประเทศ
 • ร้อยละ 19.69 ระบุว่า การให้สัมภาษณ์ของนายกฯ ระหว่างเยือนต่างประเทศ
 • ร้อยละ 19.08 ระบุว่า ลักษณะท่าทาง และ/หรือ ภาษากายของนายกฯ ระหว่างเยือนต่างประเทศ
 • ร้อยละ 10.31 ระบุว่า การจัดการต้อนรับของประเทศเจ้าภาพ
 • ร้อยละ 1.98 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล สำรวจความเห็น สนใจเรื่องนายกฯเยือนต่างประเทศหรือไม่

เมื่อถามผู้ที่ติดตามข่าวการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกฯ (จำนวน 799 หน่วยตัวอย่าง) ถึงความพอใจต่อบทบาท ของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เกี่ยวกับการเดินทางเยือนต่างประเทศในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง

 • ร้อยละ 46.31 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ
 • ร้อยละ 23.40 ระบุว่า พอใจมาก
 • ร้อยละ 20.27 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ
 • ร้อยละ 9.39 ระบุว่า ไม่พอใจเลย
 • ร้อยละ 0.63 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความพอใจในบทบาท/ผลงานของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ในช่วง 2 เดือนที่ดำรงตำแหน่ง พบว่า ตัวอย่าง

 • ร้อยละ 36.87 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ
 • ร้อยละ 26.87 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ
 • ร้อยละ 18.40 ระบุว่า พอใจมาก
 • ร้อยละ 13.74 ระบุว่า ไม่พอใจเลย
 • ร้อยละ 4.12 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ