svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"พี่ศรี" ร้อง กกต.สอบ "ก้าวไกล" ปมปล่อยให้ "ปิยบุตร" ชี้นำ "ช่อ พรรณิการ์"

22 กันยายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ศรีสุวรรณ" บุก กกต.ร้องสอบ "ก้าวไกล" ปล่อยให้ "ปิยบุตร" ชี้นำกรณี "ช่อ พรรณิการ์" เสียก่อนหรือไม่ จึงค่อบออกมาค้านคำพิพากษา

22 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ยื่นคำร้องชี้เบาะแสให้ กกต.ได้ตรวจสอบกรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวตำหนิพรรคก้าวไกลที่ไม่รีบออกมาสื่อสารแบบเป็นทางการไม่ว่าจะแถลงหรือวิจารณ์ใด ๆ อันรู้สึกได้ว่า “ไร้น้ำใจ” กับพรรณิการ์ วานิช จนเกินไป กระทั่งวันรุ่งขึ้นพลพรรคก้าวไกล ออกมาดาหน้ากันคัดค้านและออกแถลงการณ์ช่วย ช่อ พรรณิการณ์ กันเป็นทิวแถว อันถือได้ว่าเป็นการชี้นำ ครอบงำ ต้องห้ามตามกฎหมายพรรคการเมืองหรือไม่

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 28 กำหนดเป็นข้อห้ามไว้ชัดเจนว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้ พรรคการเมือง หรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

ส่วนในมาตรา 29 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา  กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมหากฝ่าฝืน มาตรา 28 อาจมีโทษตาม มาตรา 92(3) เป็นเหตุให้ กกต.เสนอศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้
\"พี่ศรี\" ร้อง กกต.สอบ \"ก้าวไกล\" ปมปล่อยให้ \"ปิยบุตร\" ชี้นำ \"ช่อ พรรณิการ์\"   

ส่วนผู้ที่ฝ่าฝืน มาตรา 29 ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 5-10 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000-200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย

ซึ่งการกระทำของนายปิยบุตร ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าว  ดูเหมือนจะมีอิทธิพลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคก้าวไกลอย่างมาก ถึงขนาดดาหน้ากันออกมาให้สัมภาษณ์ รวมทั้งพรรคก้าวไกลก็ออกมาโพสต์แถลงการณ์คัดค้านคำพิพากษา กรณี ช่อ พรรณิการ์ กันอย่างเอิกเกริก หลังจากนั้นสอดรับกับการชี้นำของนายปิยบุตร โดยชัดแจ้ง
\"พี่ศรี\" ร้อง กกต.สอบ \"ก้าวไกล\" ปมปล่อยให้ \"ปิยบุตร\" ชี้นำ \"ช่อ พรรณิการ์\"

โดยกรณีเช่นนี้อาจถือได้ว่า พรรคก้าวไกลและนายปิยบุตร กระทำการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 28 และหรือมาตรา 29 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ตามบทบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งผู้ที่จะสามารถวินิจฉัย ตรวจสอบ และให้คำตอบได้ดีที่สุดและเป็นไปตามกฎหมายนั่น คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
\"พี่ศรี\" ร้อง กกต.สอบ \"ก้าวไกล\" ปมปล่อยให้ \"ปิยบุตร\" ชี้นำ \"ช่อ พรรณิการ์\"

logoline