svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"พีมูฟ" หนุน "พิธา" เป็นนายกฯ วอน "ศาล รธน.-กกต." วินิจฉัยตามหลักประชาธิปไตย

05 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"พีมูฟ" ยื่นหนังสือ "ก้าวไกล" ติดตามการจัดทำนโยบาย หวังถูกนำมาแก้ไขปัญหา พร้อมหนุน "พิธา" เป็นนายกฯคนใหม่ ขอ ศาล รธน.-กกต. วินิจฉัยตามหลักประชาธิปไตย ด้าน "ชัยธวัช" ยัน จะพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด สร้างสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

5 มิถุนายน 2566 ที่พรรคก้าวไกล กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ นำโดยนายจำนงค์ หนูพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารพีมูฟ และนายนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair) นำมวลชน เข้ายื่นหนังสือกับพรรคก้าวไกล เพื่อสนับสนุนให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล ได้เป็นนายกรัฐมนตรี และสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาล ก้าวไกล-เพื่อไทย

\"พีมูฟ\" หนุน \"พิธา\" เป็นนายกฯ วอน \"ศาล รธน.-กกต.\" วินิจฉัยตามหลักประชาธิปไตย

พร้อมมาติดตาม ว่า นโยบายของพรรคก้าวไกล ตรงกับ แนวทางและข้อเรียกร้อง ของ พีมูฟหรือไม่ โดยมีนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค มารับหนังสือและแถลงการณ์ของกลุ่มพีมูฟ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 


นายจำนงค์ ระบุว่า ที่ผ่านมากลุ่มได้นำเสนอนโนบายหลายประเด็นให้กับพรรคการเมืองต่าง ๆ หลังผ่านการเลือกตั้งก็มาติดตามนโยบาย และในฐานะที่ก้าวไกลได้อันดับ 1 เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จึงอยากเห็นโยบายของพีมูฟว่าถูกบรรจุเข้าไปในนโยบายของพรรคก้าวไกลขนาดไหน และเป็นจริงได้ขนาดไหน ยืนยันว่าพรรคที่รวมเสียงข้างมากได้จะต้องตั้งรัฐบาลเท่านั้น เพื่อให้ปัญหาของประชาชนจะต้องได้รับการแก้ไข

กลุ่มพีมูฟ ได้อ่านแถลงการณ์ ระบุว่า หรือ พีมูฟ ขอสนับสนุนการจัดทำ MOU ของ 8 พรรค ที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมาก 312 เสียง อันถือเป็นมิติใหม่ในการสร้างมาตรฐานทางการเมืองที่สะท้อนเจตจำนงในการเปลี่ยนแปลงประเทศ สู่ความเป็นประชาธิปไตยของประชาชน ซึ่งมีทั้งวาระความหลากหลายทางเพศ แก้ไขรัฐธรรมนูญ การทลายการรวมศูนย์ผูกขาดทางเศรษฐกิจ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การปฏิรูปที่ดิน การปฏิรูปกองทัพ การสร้างรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า

\"พีมูฟ\" หนุน \"พิธา\" เป็นนายกฯ วอน \"ศาล รธน.-กกต.\" วินิจฉัยตามหลักประชาธิปไตย

การปรับปรุงค่าไฟฟ้าเพื่อลดค่าครองชีพ การยกระดับสิทธิแรงงาน การยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข การปฏิรูประบบการศึกษา รวมทั้งการจัดงบประมาณแบบฐานศูนย์ อันจะนำมาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม และความยุติธรรมทางสังคม เป็นต้น

โดยเราต้องการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมและสงบสุข นักการเมืองต้องเคารพฉันทามติของประชาชน สร้างการเมืองให้ถูกต้องตามครรลองระบอบประชาธิปไตย โดย พีมูฟ ได้เคยเรียกร้องไปยัง ส.ว. และพรรคการเมืองมาแล้วก่อนหน้านี้ แต่สถานการณ์การเมืองยังอึมครึมจนประชาชนเกิดความสับสน และมีแนวโน้มอาจนำสู่ความขัดแย้ง รวมถึงปรากฎการณ์สุญญากาศทางการเมืองที่ส่งผลให้กลไกอำนาจรัฐชะลอ และเพิกเฉยต่อกระบวนแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน

ดังนั้น จึงขอแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อสถานการณ์ดังกล่าว  3ข้อ ได้แก่

1. เรียกร้องต่อพรรคการเมืองทั้งหมด ให้โหวตรับรองนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมกันสร้างหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร

2. ต่อกรณี คุณสมบัติของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เราขอเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) และศาลรัฐธรรมนูญ ควรพิจารณาประเด็นปมถือหุ้น ด้วยการเคารพเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และแนวทางการวินิจฉัยที่มุ่งสร้างหลักการประชาธิปไตยของประชาชน

3. ต่อกรณีการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ 8 เครือข่ายทุกภูมิภาค ต้องเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง อำนาจการบริหารรวมศูนย์ ดังนั้น ต้องมีการเร่งรัด ติดตามการแก้ไขปัญหาและจำเป็นต้องมีรัฐมนตรีที่มีความเข้าใจในปัญหา ไม่มีอคติต่อภาคประชาชน ดำรงตำแหน่งในกระทรวงต่าง ๆ ทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนเพื่อสร้างบรรยากาศความร่วมมือ อีกทั้ง พีมูฟ พร้อมมีส่วนร่วมในการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้อง

และหวังว่า พรรคการเมืองทุกพรรค รวมถึงว่าที่ ส.ส.ทุกคน จะร่วมกันสร้างการเมืองที่ถูกต้องเป็นประชาธิปไตยโดยประชาชน ของประชาชน และเพื่อประชาชน

\"พีมูฟ\" หนุน \"พิธา\" เป็นนายกฯ วอน \"ศาล รธน.-กกต.\" วินิจฉัยตามหลักประชาธิปไตย

ด้าน นายชัยธวัช กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ในฐานะตัวแทนพรรคก้าวไกล ขอขอบคุณพีมูฟ และก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลได้รับข้อเสนอในเชิงนโยบายของพีมูฟเข้ามาเป็นนโยบายของ พรรคก้าวไกลด้วย โดยมีการสะท้อนผ่าน MOU พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงหลายส่วนเป็นส่วนหนึ่งในกว่า 300 นโยบาย วันนี้จึงขอบคุณพีมูฟที่มาคิดตามการบ้านที่ให้ไว้ก่อนเลือกตั้งด้วย

ซึ่งมองว่าความคิดเห็นของพีมูฟ ที่มายื่นหนังสือวันนี้ก็เป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนหลังการเลือกตั้ง ที่อยากเห็นความชัดเจนทางการเมือง เมื่อประชาชนแสดงเจตจำนงค์ผ่านการเลือกตั้งไปแล้ว ก็ไม่อยากให้มีปัญหา เพราะกระบวนการเลือกตั้งเป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่หาข้อยุติในความเห็นต่างอย่างสันติวิธีและประชาชนจำนวนมาก ก็รอคอยรัฐบาลชุดใหม่เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลชุดเดิม

โดยเฉพาะหลังรัฐประหารเป็นต้นมา และการแก้ไขปัญหาให้คนยากคนจน ทั้งนี้พรรคก้าวไกลจะพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความเป็นธรรม สร้ามความมั่นคง สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

จากนั้น กลุ่มพีมูฟ ได้มอบเสื้อที่สกรีนข้อความว่า "รัฐสวัสดิการถ้วนหน้าจากครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน" ให้กับนายชัยธวัช ได้สวมใส่

logoline