svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ระทึก ผู้พิพากษา ชี้ "พิธา"ถือหุ้นสื่อ อ้างเป็น"กองมรดก"ส่อซ้ำรอย "ธนาธร" 

09 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ผู้พิพากษา" เปิดตำรากฎหมาย แจกแจง ปม "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" มีชื่อ"ถือหุ้นสื่อ" โดย "เกรียงไกร ลีกิจวัฒนะ" เตรียมยื่นกกต. ตรวจสอบขัดต่อคุณสมบัตเลือกตั้งส.ส.หรือไม่ ชี้ อาจซ้ำรอย"ธนาธร"

9 พฤษภาคม 2566  ประเด็นที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์คำถามตั้งข้อสังเกตทำนองว่า "นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ห้วหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกฯของพรรค  เป็น"ผู้จัดการมรดก"ของบิดาที่เสียชีวิตมานานนับสิบปี ในจำนวนนี้มีหุ้นสื่อรวมอยู่ด้วย

โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1732 กำหนดให้ "ผู้จัดการมรดก" ต้องจัดการตามหน้าที่และทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการและแบ่งมรดกให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรม หรือทายาทเสียงข้างมาก หรือศาลจะได้กำหนดเวลาให้ไว้เป็นอย่างอื่น

ทำให้เกิดคำถามว่า การถือครองหุ้นไอทีวีของนายพิธา ซึ่งเป็นนักการเมือง เป็นอดีต ส.ส. และกำลังเป็นแคนดิเดตนายกฯนั้น ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามการเป็น ส.ส.และการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.หรือไม่ 

รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 ระบุว่า บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...

(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ

***เรื่องนี้สำคัญ เพราะหาก"นายพิธา"ถือหุ้นมาก่อนหน้านี้ ช่วงที่ยังเป็น ส.ส.อยู่ ก็น่าจะถูกร้องให้หมดสมาชิกภาพได้ และจะกลายเป็นปัญหาต่อการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยหรือไม่ 

"เนชั่นทีวี" สอบถามเรื่องนี้ไปยังแหล่งข่าวผู้พิพากษา ได้ข้อมูลว่า ถ้าทายาทคนอื่นเห็นว่า ผู้จัดการมรดกแบ่งมรดกล่าช้า ก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลไต่สวนเพื่อขอเปลี่ยนผู้จัดการมรดกได้ และถ้าหากผู้จัดการมรดกทำการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินมรดกเป็นของตนเองโดยไม่ชอบ ก็จะมีความผิดในคดีอาญาอีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง>>>

แต่ถ้าไม่มีทายาทคนใดยื่นคำร้องต่อศาลว่าผู้จัดการมรดกจัดการมรดกล่าช้า บุคคลนั้นก็อาจเป็นผู้จัดการมรดกได้เป็นสิบๆ ปี อย่างเช่นในกรณีนายพิธา ก็อาจเป็นได้  เนื่องจากพี่น้องทายาททุกคนทราบอยู่แล้วว่าทรัพย์สินใด เป็นของใคร เพียงแต่ยังไม่มีการโอนเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเอง

ระทึก ผู้พิพากษา ชี้ \"พิธา\"ถือหุ้นสื่อ อ้างเป็น\"กองมรดก\"ส่อซ้ำรอย \"ธนาธร\" 

ส่วนกรณีที่ปรากฏชื่อ"นายพิธา" ปรากฎอยู่ในเอกสาร บมจ.006 คือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ที่ต้องนำส่งกรมธุรกิจการค้าและตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีคำว่า "ผู้จัดการมรดก" ในวงเล็บตามหลัง หมายถึงนายพิธา เป็นผู้ถือหุ้นเองหรือไม่นั้น  

แหล่งข่าวผู้พิพากษา บอกว่า ตามกฎหมายถ้าถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดก ผู้นั้นมีสิทธิแค่ไปโหวตเลือกกรรมการบริหารเท่านั้น แต่ไม่ถือว่าเป็นเจ้าของหุ้น เพราะไม่ใช้ทรัพย์สินของตนเอง  แต่ถ้าไม่มีสลักคำว่า "ในฐานะผู้จัดการมรดก" ตามหลังชื่อผู้ถือหุ้น  ก็อาจทำให้เชื่อได้ว่า "หุ้นในบริษัทนั้นๆ" เป็นของผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเอง ถ้าไม่ใช่เป็นการพิมพ์เอกสารตกหล่น

ดังนั้นถ้าหากหุ้นบริษัทสื่อตามเอกสารนั้นเป็นของ"นายพิธา" ก็อาจจะซ้ำรอยเดิมกับกรณีของนายธนาธร ก็เป็นได้ (นายธนาธรเคยถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็น ส.ส. เพราะถือหุ้นสื่อเช่นกัน คือ หุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด / เมื่อ 20 พ.ย.62)

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกฯของพรรค  

logoline