svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ไม่เคยแผ่ว! ชาวอุบลเรือนหมื่น แห่เชียร์ "สุดารัตน์" นั่งนายกฯดูแลคนอีสาน

27 เมษายน 2566

ชาวอุบลไม่เคยแผ่วคนเรือนหมื่น แห่เชียร์ "สุดารัตน์" นั่งนายกฯดูแลคนอีสาน ประกาศเดินหน้าดูแลชาวอีสานให้หายจนหมดหนี้ มีรายได้ยั่งยืนภายใน 3 ปี พร้อมยกระดับราคาสินค้าเกษตร ข้าวหอมมะลิต้องไม่ต่ำกว่า สองหมื่นบาทต่อตัน ยางพาราต้องไม่ต่ำกว่า 60 บาท ต่อกิโลกรัม

27 เมษายน 2566 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 32 พร้อมด้วยนายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้สมัครส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่จ.อุบลราชธานี โดยช่วงเช้าที่สนามบิน มีพี่น้องประชาชนมารอรับแน่นขนัด ส่งเสียงเชียร์ว่า "นายกหน่อย" "คุณหญิงสุดารัตน์ นายกคนอีสาน" พร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจ และเข้ามาทักทายสวมกอด ก่อนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างอบอุ่น

ไม่เคยแผ่ว! ชาวอุบลเรือนหมื่น แห่เชียร์ "สุดารัตน์" นั่งนายกฯดูแลคนอีสาน

จากนั้น คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ขึ้นเวทีปราศรัย 3 เวที ที่อำเภอนาจะหลวย อ.บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 9 ของนางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ เบอร์ 10 โดยทั้งสามเวที คุณหญิงสุดารัตน์ ได้รับการต้อนรับจากชาวอุบลราชธานีอย่างอบอุ่นมากเช่นกัน

ไม่เคยแผ่ว! ชาวอุบลเรือนหมื่น แห่เชียร์ "สุดารัตน์" นั่งนายกฯดูแลคนอีสาน

โดยประชาชนแห่ฟังนโยบายแต่ละเวทีนับหมื่นคน พร้อมกับเสียงสะท้อนจากชาวอุบลฯที่มองว่า คุณหญิงสุดารัตน์เหมาะ จะเป็นนายกรัฐมนตรี ของประเทศไทยในเวลานี้มากที่สุด เพราะเป็นคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานและมีประสบการณ์ทำงานยาก ๆ สำเร็จมาแล้ว ที่สำคัญ คุณหญิงสุดารัตน์ สามารถทำงานได้ทันทีไม่ใช่นอมีนี จึงไม่ต้องรอฟังคำสั่ง หรือคำสั่งการจากใครคนใดคนหนึ่ง

ไม่เคยแผ่ว! ชาวอุบลเรือนหมื่น แห่เชียร์ "สุดารัตน์" นั่งนายกฯดูแลคนอีสาน

และชื่นชอบนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย ที่มุ่งยุติความขัดแย้งการเมืองสองขั้ว ซึ่งสร้างความทุกข์ยาก แสนสาหัสให้ประชาชนมากว่า 17 ปี จนเกิดการรัฐประหารถึง 2 ครั้ง รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจึงขาดเสถียรภาพ ไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ และการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งในภาคอีสานมีปัญหาเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำมาโดยตลอด รวมถึงที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วย

ไม่เคยแผ่ว! ชาวอุบลเรือนหมื่น แห่เชียร์ "สุดารัตน์" นั่งนายกฯดูแลคนอีสาน

นอกจากนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ ประกาศพร้อมดูแลพี่น้องชาวอุบลฯ และพี่น้องคนอีสานให้หายจน หมดหนี้ มีรายได้ยั่งยืนภายใน 3 ปี พร้อมยกระดับราคาสินค้าเกษตร โดยจะรับซื้อและประกันราคาพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โดยข้าวหอมมะลิ จะต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อตัน ข้าวหอมจังหวัด 13,000 บาท ต่อตัน ข้าวเหนียว 14,000 บาท ต่อตัน ข้าวสารขาว 11,000 บาท ต่อตัน

ส่วนราคาพืชผลอื่น มันสำปะหลัง 3 บาท ต่อกก. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 บาท ต่อกก. ยางพารา 60 บาท ต่อกก. ยางก้อนถ้วย 45 บาท ต่อกก. ปาล์มน้ำมัน 5 บาท ต่อกก. อ้อยโรงงาน 1,000 บาท ต่อตัน

ไม่เคยแผ่ว! ชาวอุบลเรือนหมื่น แห่เชียร์ "สุดารัตน์" นั่งนายกฯดูแลคนอีสาน

และจะมีการปรับโครงสร้างการผลิต บริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชเกษตร (Zoning) โดยปรับระบบการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับอุปสงค์-อุปทาน (Demand-Supply) เพื่อยกระดับราคา เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงการกักเก็บน้ำตามลำน้ำ ซึ่งจะมีโครงการ ขุดบ่อน้ำ 1 ล้านบ่อ ขุดน้ำบาดาล 1 แสนบ่อ วางระบบผันน้ำ โขง-เลย-ชี-มูล แม่น้ำสายสำคัญอื่น และจาก สปป. ลาว มาเติม ในยามที่ขาดน้ำ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและมีคุณภาพทุกหมู่บ้าน

ไม่เคยแผ่ว! ชาวอุบลเรือนหมื่น แห่เชียร์ "สุดารัตน์" นั่งนายกฯดูแลคนอีสาน

 

นอกจากนี้ ยังเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานี ยังเป็นพื้นที่ที่สามารถ เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่า โดยจะยกระดับจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern economic corridor

ไม่เคยแผ่ว! ชาวอุบลเรือนหมื่น แห่เชียร์ "สุดารัตน์" นั่งนายกฯดูแลคนอีสาน

สำหรับ Northeastern economic corridor ตรงข้ามอุบลราชธานี จะเป็นแขวงจำปาศักดิ์ ซึ่งเป็นแขวงหนึ่งของประเทศลาว ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ ติดอุบลฯและกัมพูชา มีนคร ปากเซเป็นเมืองหลักของแขวง ถือเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการท่องเที่ยวของลาวตอนใต้ เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีแม่น้ำโขงไหลผ่านกลาง ดังนั้น อุบลจึงเป็น corridor ที่เชื่อม 3 ประเทศ และขึ้นเหนือไปสู่จีนได้ ซึ่งจะเป็นสะพาน เชื่อมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวได้อีกมิติหนึ่ง

ไม่เคยแผ่ว! ชาวอุบลเรือนหมื่น แห่เชียร์ "สุดารัตน์" นั่งนายกฯดูแลคนอีสาน

สำหรับผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีของพรรคไทยสร้างไทย ประกอบด้วย

เขต 1 นายอดุลย์ นิลเปรม เบอร์ 1

เขต 4 นายอภิชาติ วรโชติวิวรรธน์ เบอร์ 2

เขต 6 นายบุญธรรม ภาคโพธิ์ เบอร์ 1

เขต 7 นายพิตติพัฒน์ นามอภัย เบอร์ 8

เขต 8 นายเสกสรรค์ กอคูณ เบอร์ 9

เขต 9 นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ เบอร์ 10

เขต 11 นายสุริยา ขันอาสา เบอร์ 2

ไม่เคยแผ่ว! ชาวอุบลเรือนหมื่น แห่เชียร์ "สุดารัตน์" นั่งนายกฯดูแลคนอีสาน