svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"จักรพล" ชี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่ยังวิกฤต เสนอ 3 แนวทางแก้ PM2.5

02 เมษายน 2566

ค่าฝุ่นเชียงใหม่ยังวิกฤต “จักรพล” ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ย้ำ ต้องเร่งตั้งสำนักดับไฟป่า พร้อมเสนอ 3 แนวทางเร่งด่วน แก้ปัญหา PM2.5

2 เมษายน 2566 “นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม” ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 "พรรคเพื่อไทย" กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ “นายวิชัย ธิมาคำ” อายุ 39 ปี ที่เป็นลมหมดสติจนเสียชีวิต จากการสูดควันไฟระหว่างการเข้าไปช่วยดับไฟ และทำแนวกันไฟในเขตอุทยานแห่งชาติขุนขาน และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดูแลและให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับสวัสดิการสิทธิอย่างเต็มที่

“นายจักรพล” กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มอาสาสมัครและผู้ดับเพลิง ณ ดอยหินแฮ่ ชุมชนแม่เหียะใน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเกิดไฟไหม้เป็นแนวยาวตั้งแต่ดอยปุย ดอยสุเทพ จนถึงพื้นที่ในตำบลแม่เหียะ ปัจจุบันสามารถควบคุมไฟป่าได้แล้ว 70 % ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและดูแลอย่างใกล้ชิด

"จักรพล" ชี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่ยังวิกฤต เสนอ 3 แนวทางแก้ PM2.5

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นควันมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ยังวิกฤตต่อเนื่อง ข้อมูลสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน อย่าง ฝุ่น PM2.5 มีค่าระหว่าง 44 - 339 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ซึ่งเกินมาตรฐานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และเชียงใหม่ยังติด 10 อันดับแรกของเมืองสำคัญที่มีมลพิษทางอากาศสูงเช่นเคย ซึ่งสาเหตุดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการเผาไหม้ในประเทศด้วย

“พรรคเพื่อไทย” มีนโยบายในการบริหารจัดการไฟป่าเบื้องต้น ตามที่ “ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี” ประธานคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม พรรคเพื่อไทย เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว

เช่น ภาครัฐต้องเร่งจัดตั้งสำนักดับไฟป่า ในกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ จะต้องมีการจัดตั้งอาสาสมัครไฟป่าประจำหมู่บ้านริมเขา มีงบประมาณหรือกองทุนไฟป่าสนับสนุน สามารถใช้กำลังทหารเข้าเผชิญไฟป่า ต้องจัดทำ Green Belt (ป่าไม้ไม่ผลัดใบ) เป็นแนวกันไฟ

"จักรพล" ชี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่ยังวิกฤต เสนอ 3 แนวทางแก้ PM2.5

ทั้งนี้ตนขอเสนอการจัดการไฟป่าเพิ่มเติม ด้วยมาตรการระยะยาว 3 เร่ง ดังนี้

1. เร่งผลักดัน “พ.ร.บ.อากาศสะอาด” ที่เปรียบเสมือนหลังคาบ้าน ที่คอยคุ้มกันประชาชนเพื่อให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์

2. เร่งสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล ทำให้ทราบถึงข้อมูลย้อนหลังของช่วงเวลาและพื้นที่การเกิดไฟป่า เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่

3. เร่งส่งเสริมนวัตกรรมทางการเกษตร มาแทนที่ความเชื่อที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนเศษซากทางการเกษตรมาเป็นพลังงานทางเลือก เป็นต้น

“นายจักรพล” กล่าวต่อไปว่า ตอนนี้ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งต้องบรรเทาความรุนแรงของเหตุการณ์และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่

สิ่งที่เกิดขึ้นนับเป็นความสูญเสียทั้งชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจและจิตใจของคนในพื้นที่ จึงขอเป็นกำลังใจและประสานความช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในท้องที่ และพร้อมผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนเชียงใหม่และคนไทยทั้งประเทศ

"จักรพล" ชี้ ค่าฝุ่นเชียงใหม่ยังวิกฤต เสนอ 3 แนวทางแก้ PM2.5