svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"พล.อ.ธรรมรักษ์" เตรียมเปิดตัว "พลังประชารัฐ"พรุ่งนี้ คาดดูภาพรวมอีสาน

"พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา" เตรียมเปิดตัวกับ "พลังประชารัฐ"พรุ่งนี้ คาดดูภาพรวมภาคอีสาน ยืนยันขอไม่ลงสมัคร ส.ส.

22 มีนาคม 2566 แหล่งข่าวใกล้ชิด พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สมัยรัฐบาลของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ให้คำยืนยันว่า พล.อ.ธรรมรักษ์ จะมาช่วยงาน "พรรคพลังประชารัฐ" อย่างแน่นอน และจะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้ที่พรรค โดยคาดว่าจะมาดูภาพรวมภาคอีสานทั้งหมด แต่จะไม่เป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ส่วนเหตุผลที่ พล.อ.ธรรมรักษ์ ตัดสินใจช่วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก็เพราะ พล.อ.ประวิตร เชิญชวนและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในฐานะที่ พล.อ.ธรรมรักษ์ เป็นผู้บังคับบัญชามาก่อน ที่สำคัญ พล.อ.ธรรมรักษ์ เห็นด้วยกับนโยบายปรองดองของพลังประชารัฐ จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมครั้งนี้

\"พล.อ.ธรรมรักษ์\" เตรียมเปิดตัว \"พลังประชารัฐ\"พรุ่งนี้ คาดดูภาพรวมอีสาน

สำหรับ พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เกิดเมื่อ 22 ก.ค. พ.ศ.2481 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรของนายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ กับนางสุขใจ อิศรางกูร ณ อยุธยา เขาสมรสกับนางวนิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา

เคยรับราชการทหาร สังกัดกองทัพบก เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นตำแหน่งสุดท้าย

ด้านการเมือง พล.อ.ธรรมรักษ์ เคยถูกศาลอาญาสั่งจำคุก 3 ปี 4 เดือนไม่รอลงอาญา ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ในความผิดฐานเป็นผู้ใช้เจ้าพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต่อมาคดีได้ถูกยกฟ้องเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าพลเอกธรรมรักษ์ มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ และศาลได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบและถึงที่สุดแล้ว

ด้านการศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาวิทยา และโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสวนกุลหลาบวิทยาลัย ชั้นเตรียมอุดมปีที่ 1 จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 10 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 34