svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เช็กที่นี่ พรรคใหญ่ ส่งผู้สมัคร ส.ส. 5 เขตเลือกตั้งพิษณุโลก

21 มีนาคม 2566
940

จังหวัดพิษณุโลก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็นทั้งหมด 5 เขตเลือกตั้ง เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 5 เขต เมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยมีพรรคการเมืองที่เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แล้ว ได้แก่

พรรคประชาธิปัตย์ ( ปชป.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวันชัย ทิมชม

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพงษ์มนู ทองหนัก

เขตเลือกตั้งที่ 4 นางสาวมุทิตา นุชทองคำ

เขตเลือกตั้งที่ 5 นายคณิศร มาดี

พรรคเพื่อไทย ( พท.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 น.ส.ณัฐทรัชต์ ชามพูนท

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนพพล  เหลืองทองนารา

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายจเด็ศ จันทรา

เขตเลือกตั้งที่ 4 นางพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ

เขตเลือกตั้งที่ 5 นายธนวิน โรจน์สุนทรกิตติ

พรรคก้าวไกล ( ก.ก.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 ปดิพัทธ์ สันติภาดา

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายมีดี บัวแก้ว

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายโชคดี สายนำพามีลาภ

เขตเลือกตั้งที่ 4 นางสาวชุตินันต์ ชญาณ์นันท์โภคิน

เขตเลือกตั้งที่ 5 นายณศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ

 

พรรคภูมิใจไทย (ภท.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายบวรเดช หล้าแหล่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายอิทธิพล บุบผะศิริ

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอนุชา น้อยวงศ์

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายนิยม ช่างพินิจ

เขตเลือกตั้งที่ 5 นายนคร มาฉิม

พรรคพลังประชารัฐ ( พปชร.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 อดุลยวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายศิริชิน ญาณพิทักษ์พงษ์

เขตเลือกตั้งที่ 3 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 4 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 5 ( ยังว่าง )

พรรคไทยสร้างไทย ( ทสท.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายมงคล เหลี่ยมวัฒนกุล

เขตเลือกตั้งที่ 2 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 3 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 4 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 5 ( ยังว่าง )

พรรครวมไทยสร้างชาติ ( รทสช. )

เขตเลือกตั้งที่ 1 (ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 2 ( ยังว่าง)

เขตเลือกตั้งที่ 3 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 4 ( ยังว่าง)

เขตเลือกตั้งที่ 5 นายมานัส อ่อนอ้าย