svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

รัฐสภาล่มอีกแล้ว! ก่อนพิจารณาร่างแก้ไขรธน. ปิดสวิตซ์ ส.ว. โหวตเลือกนายกฯ

25 มกราคม 2566
465

รัฐสภาล่มอีกแล้ว! ก่อนพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปิดสวิตซ์ ส.ว. โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ฝ่ายค้าน ยัน ไม่ร่วมสร้างบรรทัดฐานใหม่ หลังประธานฯให้ลงมติเลื่อนวาระตาม ส.ว. ขณะ ส.ว.ถามกลับเร่งพิจารณา รธน.หวังผลการเมืองหรือไม่

25 มกราคม 2566 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ขอหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมว่า การพิจารณาพิจารณาเรื่องดังกล่าวสามารถทำได้หรือไม่ เพราะการประชุมฯ จะต้องดำเนินการไปตามระเบียบวาระ คือ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติให้แล้วเสร็จก่อน

จากนั้นจึงเป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชน และ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ตามลำดับ ดังนั้นหากต้องการเลื่อนการพิจารณาจะต้องถามมติจากที่ประชุมก่อน อีกทั้งการประชุมร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน และตัวแทนรัฐบาล ไม่ได้มีตัวแทนของวุฒิสภา แต่ตัดสินใจเปลี่ยนระเบียบวาระ ทำให้ ส.ว.รู้สึกไม่สบายใจ

ด้าน ประธานในที่ประชุม ยืนยันว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะ เป็นอำนาจของประธานรัฐสภาที่สามารถทำได้ และแม้การประชุมร่วมกันจนนัดประชุมในวันนี้ ( 25 ม.ค. ) จะไม่มีตัวแทนจากวิปวุฒิสภา แต่ได้แจ้งให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ในฐานะประธานวุฒิสภารับทราบแล้ว

แต่นายสมชาย ยังยื่นยันว่า จะถามมติที่ประชุมก่อนว่า จะเห็นด้วยให้เลื่อนการพิจารณาหรือไม่ ตามข้อบังคับการประชุม หากสภาเห็นด้วย ที่ประชุมจะได้เดินหน้าตามมติ ขณะเดียวกันตั้งข้อสังเกตว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเคยถูกเสนอในที่ประชุมรัฐสภาและตกไปแล้ว แต่ถูกเสนอกลับมาพิจารณาใหม่ในช่วงเลือกตั้ง จะเป็นการหวังผลทางการเมืองหรือไม่

ขณะที่ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย ย้ำว่า วันนี้เป็นการประชุมวาระพิเศษ หากมีการอนุญาตให้ลงมติจะเป็นการสร้างบันทัดฐาน จะเป็นธรรมเนียบการกระทำที่ไม่ชอบในรัฐสภาไทย หากวุฒิสภาเห็นว่า ไม่ต้องการพิจารณาร่างดังกล่าว ก็ให้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาไม่ขอพิจารณาระเบียบวาระ ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้องค์ประชุมอยู่ครบ และการประชุมเดินหน้าต่อไป

พร้อมมองว่า เหตุที่สมาชิกวุฒิสภาขัดขวาง เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม มีสาระสำคัญเรื่องการตัดอำนาจ ส.ว. ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี และที่มานายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.

อย่างไรก็ตาม ประธานในที่ประชุม ให้เดินหน้าตามที่ นายสมชาย เสนอ คือให้ลงมติ ซึ่งที่ประชุมใช้เวลารอมากกว่า 30 นาที จนกระทั่งประธานในที่ประชุม กำชับกับที่ประชุม ว่า สภาแห่งนี้ขับเคลื่อนด้วยคนส่วนใหญ่ หากส่วนใหญ่เกเรไม่รับผิดชอบ อยู่มาไม่ได้ 4 ปีต้องให้เกียรติสมาชิกด้วย

โดยตนเองย้ำมาตลอดว่ารัฐสภาอยู่ได้ เพราะความร่วมมือกับทุกฝ่าย ตนเองในฐานะที่เป็นนักการเมืองเข้าใจดีว่ากว่าจะมาเป็นผู้แทนได้มันยาดขนาดไหน ไม่มีใครลอยมาได้ ทุกคนมาด้วยความเหนื่อยยาก ตนเองต้องต่อสู้มาด้วยความยุติธรรม ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ไม่โกงเลือกตั้ง

ดังนั้นขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียงสั้นๆก่อนจะถึงวันที่ 23 มีนาคม สมาชิกต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เวลาอาจจะน้อยแต่มีค่ามาก ขอให้สมาชิกร่วมทำงานด้วยความรับผิดชอบ ก่อนรายงานตัวเลขสมาชิกที่แสดงตน จำนวน 245 คน ซึ่งไม่ถึงกึ่งจากจำนวน 337 คน จึงสั่งปิดการประชุมในเวลา 13.35 น.