svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เลือกตั้ง66" ใกล้เข้ามา "ราชกิจจาฯ" ประกาศจำนวนราษฎรทั่วไทยรับการแบ่งเขต

สัญญาณการ"เลือกตั้ง66" เขยิบใกล้เข้ามาทุกขณะ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร 66,090,475 คน เผย "กกต."รับลูกแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต

23 มกราคม 2566 สัญญาณ"การเลือกตั้ง66" เขยิบใกล้เข้ามาทุกขณะ โดยล่าสุด "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 

การประกาศฐานทะเบียนราษฎร อย่างเป็นทางการครั้งนี้ จะนำไปสู่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ใช้เป็นข้อมูลการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส. 400 เขตอีกด้วย  

 

ทั้งนี้  มีเนื้อหาระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สำหรับจำนวนราษฎรทั่วประเทศ  66,090,475 คน

 

แบ่งเป็นจำนวนราษฎรสัญชาติไทย ชาย 33,755,032 คน  หญิง 33,351,449 คน รวม 65,106,481 คน

 

จำนวนราษฎรไม่ได้สัญชาติไทย  ชาย 515,583  คน  หญิง 468,411คน  รวม 983,994 คน 

\"เลือกตั้ง66\" ใกล้เข้ามา \"ราชกิจจาฯ\" ประกาศจำนวนราษฎรทั่วไทยรับการแบ่งเขต