ในวงการประกันตอนนี้คงไม่มีข่าวใดเป็นประเด็นร้อนได้มากเท่าประกันโควิด-19 ที่กลายเป็นประเด็นเมื่อมีอัตราการเคลมพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้บริษัทประกันจำนวนมากเกิดปัญหาสภาพคล่อง ไม่สามารถชำระค่าสินไหมได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

          นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังสถานการณ์ระบาดของโควิดทวีความรุนแรง จากอัตราการติดเชื้อเป็นวงกว้างที่ทำให้ประกันบางชนิดอย่าง ประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ ต้องยุติวางขายไปตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา กลับยังไม่เพียงพอเมื่อตอนนี้ยอดเคลมประกันพุ่งสูงจากจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นทวีคูณ

 

          จากข้อมูลสถิติประกันภัยโควิด-19 ตั้งแต่ปี 63 จนถึงเดือนสิงหาคม 64 เป็นต้นมา มีจำนวนกรมธรรม์มากถึง 39.86 ล้านฉบับ เบี้ยประกันภัยสะสม 11,250 ล้านบาท แต่ยอดเคลมสินไหมในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมกลับพุ่งไปถึง 32,000 บาท และภายในสิ้นปี 2564 อาจพุ่งไปถึง 40,000 ล้านบาทเลยทีเดียว

 

          เหตุการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงทะลุ 2 ล้านราย ทำให้บริษัทประกันหลายเจ้าเริ่มออกมาแสดงท่าทีแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ไหว เกิดปัญหาในการเคลมและจ่ายค่าสินไหมตามเงื่อนไข รวมถึงการยื่นข้อเสนอไปจนบอกเลิกสัญญาแก่ผู้ทำประกัน เพื่อบรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้น

 

          เจ้าแรกที่ออกมาแสดงท่าทีเกี่ยวกับประกันโควิด-19 คือกรณีของ สินมั่นคงประกันภัย ที่เคยออกมาประกาศยกเลิกการคุ้มครอง ประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ กลางคัน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สุดท้ายทางคปภ.จึงสั่งห้ามคำสั่งดังกล่าวและต้องกลับมาคุ้มครองตามเดิม แต่นั่นก็ทำให้สินมั่นคงประกันภัยขาดทุนในไตรมาส 3 กว่า 3,662 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากยอดเคลมประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ ที่สูงถึง 6,002 ล้านบาท

จดหมายแจ้งยกเลิกกรมธรรม์โควิด-19ของสินมั่นคงประกันภัย

          เหตุการณ์ต่อมาคือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจวินาศภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด(มหาชน) จากคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หลังจากบริษัทมีฐานะทางการเงินไม่มั่นคง ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่กฎหมายกำหนด จนอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือผู้เอาประกันภัย

 

          เช่นเดียวกับ อาคเนย์ ประกันภัย เองก็มีปัญหาทางการเงิน จากการเป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกร้องเรียนว่าจ่ายค่าสินไหมประกันโควิด-19 ล่าช้าเกิน 15 วัน จนทำให้เกิดการรวมตัวของลูกค้าที่ได้รับเงินค่าสินไหมล่าช้าบุกบริษัทในแถบพื้นที่สีลม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

 

          ล่าสุดกรณีของบริษัท เดอะวันประกันภัยจำกัด(มหาชน) ส่งหนังสือถึงผู้ทำประกัน ในวันที่ 13 พฤศจิกายาน 2564 ว่าไม่สามารถจัดการสภาพคล่องของบริษัทและจ่ายค่าสินไหมให้แก่ผู้เอาประกันได้อีกต่อไป จึงยื่นข้อเสนอผู้ทำประกันให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกรมธรรม์ เปลี่ยนการคุ้มครองในกรมธรรม์ หรือยกเลิกกรมธรรม์โดยคืนเบี้ยประกันให้เต็มจำนวนแทน
จดหมายจากเดอะวันประกันภัยในการยื่นข้อเสนอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์ จดหมายจากเดอะวันประกันภัยในการยื่นข้อเสนอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์           แต่จากการหารือกับคปภ. ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้ข้อสรุปว่า ทางบริษัทสามารถเสนอขายประกันชนิดใหม่ ทดแทนประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ ของเดิมได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมและเห็นชอบจากผู้ทำประกันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทำประกันโดยเด็ดขาด

  แถลงการณ์ดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ ยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะหมดอายุสัญญา ทางบริษัทประกันมีหน้าที่ก็ต้องชำระสินไหมทดแทนตามเงื่อนไข ตอกย้ำว่าประกันโควิด-19 ที่ผู้ทำประกันทำไปทั้งหมดยังมีผลบังคับใช้และได้รับการคุ้มครองเช่นเดิม

          กระนั้นคาดว่าเรื่องนี้ยังอาจเป็นข้อถกเถียงและเป็นที่โต้แย้งต่อไป เพราะไม่อาจคาดเดาได้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงขึ้นอีกเมื่อไหร่ ตัวกรมธรรม์เองก็ยังไม่หมดสัญญา อีกทั้งในบรรดาประกันโควิด-19กว่า 40 ล้านฉบับ ในจำนวนนี้มีแบบ เจอ จ่าย จบ อยู่ราว 10 ล้านฉบับ ซึ่งในปัจจุบันยังมีอีก 7 ล้านฉบับที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่อีกด้วย

--------------------

ที่มา